Taki zakaz wprowadził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o czym pisaliśmy 7 kwietnia.

W ocenie GGK to błąd. Nie ma podstawy prawnej do wprowadzenia zakazu w przepisach o ochronie danych osobowych. Zakaz szkodzi obywatelom korzystającym z urzędowego serwisu geoportal. Dlatego postanowił wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Według niego numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy. Nie są więc danymi osobowymi, a prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie. Co więcej, numery ksiąg wieczystych są publicznie dostępne w ewidencji gruntów i budynków.