Budowa strzelnicy wymaga pozwolenia - wyrok WSA

Obiekt był rezultatem samowolnych robót budowlanych – uznał sąd.

Publikacja: 13.07.2020 07:39

Budowa strzelnicy wymaga pozwolenia - wyrok WSA

Foto: Adobe Stock

Strzelnica, powstała latem 2018 r., była tzw. otwartą, którą w odróżnieniu od zamkniętej otaczały wały ziemne. Jak wykazały oględziny i skargi mieszkańców, posiadała trzy strefy strzelań – 100 m, 50 m i 30 m. Stanowiska strzeleckie znajdowały się pod wiatą, a sam teren nie był ogrodzony.

Inwestor potwierdził, że to on zbudował strzelnicę, ale nie przedłożył żadnych zezwalających na to dokumentów. Oświadczył natomiast, iż był przekonany, że nie wymaga to pozwolenia na budowę. Uzyskał także decyzję wójta zatwierdzającą regulamin strzelnicy.

Czytaj także: Pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa do zbudowania strzelnicy

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał dalsze roboty i zobowiązał inwestora do przedłożenia określonych dokumentów, które pozwoliłyby uniknąć rozbiórki i zalegalizować samowolną budowę. Również dolnośląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uznał, że strzelnica wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu inwestor nie zgodził się, że działająca już strzelnica to obiekt budowlany. Nie uzasadnia tego fakt, że w przepisie prawa budowlanego definiującym pojęcie budowli wymieniono m.in. budowle ziemne. Zdaniem skarżącego obiekt ziemny wykonany bez użycia wyrobów budowlanych nie może być uznany za obiekt budowlany, a tym samym za budowlę. Nie wymaga więc pozwolenia na budowę i nie ma podstaw do stosowania art. 48 prawa budowlanego, przewidującego rozbiórkę.

Sąd zawyrokował inaczej i oddalił skargę. Nie miał wątpliwości, że strzelnica otwarta jest obiektem budowlanym, a konkretnie budowlą. Budowla to w myśl prawa budowlanego każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak budowle ziemne czy budowle sportowe. Jednym z istotnych elementów jest więc przeznaczenie takiego obiektu jako całości techniczno-użytkowej.

Prawo budowlane nie zwalnia wykonania budowli ziemnej w postaci strzelnicy otwartej z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę –podkreślił sąd. Otwarta strzelnica wymaga więc potwierdzenia legalności jej lokalizacji i budowy. A w dalszej kolejności zgody właściwych organów na przystąpienie do użytkowania i zatwierdzenia regulaminu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Wr 152/20

Strzelnica, powstała latem 2018 r., była tzw. otwartą, którą w odróżnieniu od zamkniętej otaczały wały ziemne. Jak wykazały oględziny i skargi mieszkańców, posiadała trzy strefy strzelań – 100 m, 50 m i 30 m. Stanowiska strzeleckie znajdowały się pod wiatą, a sam teren nie był ogrodzony.

Inwestor potwierdził, że to on zbudował strzelnicę, ale nie przedłożył żadnych zezwalających na to dokumentów. Oświadczył natomiast, iż był przekonany, że nie wymaga to pozwolenia na budowę. Uzyskał także decyzję wójta zatwierdzającą regulamin strzelnicy.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a