Chodzi o budowę 15 budynków mieszkalnych 20-hektarowym terenie dawnej bazy wojskowej w Lesie Bemowskim. Działka sąsiaduje z rezerwatem Łosiowe Błota i ostoją bobrów. Inwestor (spółka Sawa Solec Residence) od lat bezskutecznie walczy o możliwość jej zabudowy. Teraz postanowiła wykorzystać ułatwienia dla inwestycji budowlanych związanych ze zwalczaniem koronawirusa zawarte w tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Przepis art. 12 ust. 1 tej ustawy pozwalał budować z pominięciem formalności przewidzianych w prawie budowlanym, także wbrew przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania. Ułatwienia obowiązywały do 5 września. Deweloper dzień wcześniej zawiadomił o rozpoczęciu budowy na swojej działce.

Czytaj więcej na ten temat:

Ministerstwo Rozwoju: niedopuszczalna budowa osiedla na podstawie ustawy covidowej

W opinii Ministra Środowiska oświadczenie inwestora jest próbą ominięcia przepisów, bowiem ustawa o przeciwdziałaniu COVID 19 miała na celu ułatwienie podejmowania działań dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a nie działalności deweloperskiej.

Minister podkreśla, że parki narodowe a zwłaszcza rezerwaty podlegają rygorystycznym przepisom ochronnym, które wykluczają inwestycje mieszkaniowe. - Tego typu prace budowlane skutkują nieodwracalnymi szkodami w środowisku naturalnym na najcenniejszych terenach przyrodniczych - czytamy w komunikacie prasowym.

Przeciwko budowie protestują ekolodzy, okoliczni mieszkańcy oraz władze gminy Stare Babice, której plan miejscowy przewiduje, że działka należąca do Sawa Solec Residence jest przeznaczona pod zalesienie.