Jedna ze wspólnot mieszkaniowych w Lublinie chciała postawić na drodze dojazdowej do budynków szlaban. Część członków nie godziła się, by po nieruchomości wspólnej jeździli członkowie innych wspólnot. Podjęto więc w tej sprawie uchwałę.

Zaskarżyli ją współwłaściciele lokalu użytkowego, w którym prowadzony jest dyskont odzieżowy Tania Odzież. Dowodzili, że uchwała narusza ich interesy jako członków wspólnoty. Wskazywali, że dojazd do budynku, w którym prowadzą działalność gospodarczą, jest możliwy wyłącznie wewnętrzną drogą dojazdową. Ich lokal przylega bezpośrednio do placu manewrowo-parkingowego znajdującego się na nieruchomości wspólnej. Miejsce, skala i rodzaj prowadzonej działalności w połączeniu z konfiguracją przestrzenną budynku (bez sąsiedztwa parkingów publicznych i ogólnodostępnych miejsc postojowych) sprawiają, że zarówno dostawa towarów do sklepu, jak i dojazd klientów wymaga stałego i swobodnego dostępu do lokalu. Tymczasem usytuowanie bramy uniemożliwi dojazd klientom oraz utrudni zaopatrywanie sklepu w towar.

Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił uchwałę jako niezgodną z prawem. Podniósł, że uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu musi precyzyjnie określać jej zakres podmiotowy i przedmiotowy. Ta podjęta przez wspólnotę jest zaś ogólnikowa.

Nie zawiera istotnych postanowień co do zakresu planowanej inwestycji, nie precyzuje miejsca usytuowania bramy, sposobu jej wykonania, zasad korzystania z niej, finansowania prac i ponoszenia kosztów eksploatacji. W rzeczywistości zezwala zarządcy na swobodne i nieograniczone działania podejmowane bez żadnej dalszej kontroli członków wspólnoty, na ich koszt i ryzyko finansowe.

Sąd stwierdził, że brak istotnych kwestii i pozostawienie wszelkich decyzji w tym zakresie zarządcy powodują, że uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Uchwała godzi też w interesy skarżących. Zamontowanie bramy w miejscu wskazanym przez zarządcę uniemożliwi dojazd do sklepu osobom nieposiadającym pilota. Zagraża zatem  interesom gospodarczym powodów, bo utrudnia wykorzystanie tego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie.