Czy trzeba zakładać cyfrową książkę obiektu budowlanego?

Od 1 stycznia 2023 roku rozpoczął działanie system tzw. Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (system c-KOB).

Publikacja: 06.03.2024 10:48

Czy trzeba zakładać cyfrową książkę obiektu budowlanego?

Foto: Adobe Stock

Jest to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji w branży budowlanej. Książka ta umożliwiać ma szybkie gromadzenie i udostępnienie danych odpowiednich służbom, ale także ułatwić prowadzenie książki obiektu budowlanego osobom do tego zobowiązanym. Do czego służy ten system i od kiedy obowiązkiem będzie prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej?

Książka obiektu budowlanego – czym jest i kto musi ją prowadzić?

Zgodnie z art. 60a prawa budowlanego, książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów w zakresie m. in.: imienia i nazwiska albo nazwy właściciela lub zarządcy, jego adresu, przeprowadzanych kontroli stanu technicznego budynku, robót budowlanych wykonywanych po oddaniu do użytkowania czy też katastrof budowlanych.

Książkę taką prowadzi się na bieżąco dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, którego projekt jest objęty obowiązek sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego. Nie prowadzi się jej natomiast m.in. dla domków jednorodzinnych, garaży w zabudowie jednorodzinnej, budowli budownictwa zagrodowego czy letniskowego.

Książkę taką zobowiązany jest założyć właściciel lub zarządca budynku w ciągu 30 dni oddania otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie. Książkę̨ trzeba założyć́ także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. z domku letniskowego na dom jednorodzinny).

Czytaj więcej

Ułatwienia w procesie inwestycyjnym

Wgląd do księgi mają osoby przeprowadzające okresowe kontrole, organy nadzoru budowlanego oraz służby uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.

Czym jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego?

System c-KOB stanowi formę realizacji cyfryzacji w prawie budowlanym. Umożliwia w założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych stanu technicznego budynku. Wszystko odbywa się w internecie – za pośrednictwem przeglądarki bądź przez telefon - w odpowiedniej aplikacji.

Od kiedy c-KOB będzie obowiązkowa?

Prowadzenie książki obiektu budowalnego w formie cyfrowej będzie obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2027. Do tego czasu możliwy jest jeszcze wybór: książkę można prowadzić zarówno w wersji papierowej jak i przejść na formę elektroniczną. Zarządcy oraz właściciele nieruchomości już teraz mogą założyć książkę na stronie c-kob.gunb.gov.pl i zamieszać w niej niezbędne informacje.

Jak założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego?

Do założenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Wykorzystać można także potwierdzenie tożsamości poprzez bankowość elektroniczną.

W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie c-KOB. W tym celu należy potwierdzić swoją tożsamość. Po uwierzytelnieniu i aktywowaniu konta, należy zalogować się do systemu.

Po wybraniu rejestracji z menu, w formularzu należy wypełnić niezbędne pola, takie jak dane osobowe właściciela. Dołączyć należy też dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela do budynku lub obiektu budowlanego. Wskazać należy także informacje dotyczące rodzaju obiektu budowlanego i jego lokalizację. Po podaniu adresu system sam powinien dokonać aktualizacji numeru ewidencyjnego działki a także właściwego organu nadzoru budowlanego.

Czytaj więcej

Elektroniczna książka dla każdej budowy. Zmiany w prawie budowlanym narobią bałaganu

Po wciśnięciu przycisku ,,załóż” powstanie nowa Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Każda taka książka ma własny, unikatowy numer. Proces rejestracji jest całkowicie bezpłatny.

Rejestracji nie trzeba dokonywać samodzielnie. Może to także zrobić osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.

Czy warto założyć c-KOB już dziś?

Obecnie nie ma jeszcze obowiązki prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego. Jednak prowadzenie jej w formie cyfrowej może być dużą oszczędnością czasu. Nie są też do tej pory znane problemy techniczne czy poważniejsze awarie tego systemu. Warto zatem zastanowić się, czy cyfrowa książka obiekty budowlanego nie jest rozwiązaniem nie tylko na przyszłość, ale już na dzisiaj.

Krzysztof Piotrowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Piotrowskiego.

Jest to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji w branży budowlanej. Książka ta umożliwiać ma szybkie gromadzenie i udostępnienie danych odpowiednich służbom, ale także ułatwić prowadzenie książki obiektu budowlanego osobom do tego zobowiązanym. Do czego służy ten system i od kiedy obowiązkiem będzie prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej?

Książka obiektu budowlanego – czym jest i kto musi ją prowadzić?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego