Krzysztof Piotrowski

Czy trzeba zakładać cyfrową książkę obiektu budowlanego?

Od 1 stycznia 2023 roku rozpoczął działanie system tzw. Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (system c-KOB).

Upadłość banku pogorszy sytuację frankowiczów

Frankowicze dotąd niezdecydowani mają ostatnią szansę na pozwanie Getin Noble Banku. Takich ruch da im dodatkową szansę na obronę swoich praw nie tylko w toku postępowania upadłościowego.

Skutki ogłoszenia upadłości banku dla klienta

Upadłość banku nie jest częstą sytuacją. Ze względu na specyficzny przedmiot działalności tych podmiotów, ich bankructwo zawsze budzi obawy i niepokój klientów odnośnie losu zgromadzonych przez nich oszczędności.

Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele nie mogą wszcząć i prowadzić egzekucji. To skłania dłużników zagrożonych niewypłacalnością do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji.

Restrukturyzacja szansą na uratowanie zadłużonego gospodarstwa

Wysokie koszty produkcji i zachwiania na rynkach rolnych powodują, że coraz więcej rolników ma problemy ze spłatą swoich długów. Niestety, kryzys ten może się pogłębić przez nadchodzący spadek cen skupu i jednoczesny wzrost kosztów energii i paliwa. Co w takiej sytuacji powinien zrobić rolnik, który nie jest w stanie spłacać swoich długów? Jak może uratować swoje gospodarstwo przed bankructwem?

Zadłużone gospodarstwo rolne można uratować

Ponad połowę łącznej kwoty zadłużenia rolnicy są winni instytucjom finansowym: bankom, firmom windykacyjnym, leasingowym, faktoringowym i towarzystwom ubezpieczeniowym. Sposobem na poradzenie sobie z długami może być restrukturyzacja.