Izby architektów oraz inżynierów budownictwa tracą monopol

Architekci i inżynierowie budowlani nie będą musieli należeć do izb, wystarczy przynależność do jakiejkolwiek organizacji zawodowej. Środowisko obawia się poluzowania zasad dostępu do zawodu.

Publikacja: 14.07.2023 07:18

Izby architektów oraz inżynierów budownictwa tracą monopol

Foto: Adobe Stock

Zastrzeżenia środowiska budzą rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowanym przez sejmową komisję nadzwyczajną do spraw deregulacji.

Zgodnie z przedstawioną propozycją architekci i inżynierowie budowlani będą mogli należeć do jakiejkolwiek organizacji zawodowej. Obecnie, aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, architekci i inżynierowie muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – izby architektów lub izby inżynierów budownictwa. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej formy zrzeszania tych grup zawodowych.

Projekt ustawy deregulacyjnej zawiera artykuł, zgodnie z którym zadania samorządu zawodowego (m.in. nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach) mogą wykonywać także organizacje zawodowe, których cele statutowe wiążą się z tymi zadaniami.

Zapis ten jest przez środowisko architektów i inżynierów rozumiany jako dające innym organizacjom kompetencje izb samorządów zawodowych, co będzie ograniczało siły izb architektów oraz inżynierów budownictwa. Może się też okazać, że uprawnienia budowlane w specjalnościach będą przez te nowo uprawnione podmioty wydawane bez odpowiednich umiejętności czy analizy.

Czytaj więcej

Technik budowlaniec zaprojektuje dom

Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, zauważa, że powstanie kilkadziesiąt izb inżynierów czy architektów. W konsekwencji spowoduje to wydawanie uprawnień na szeroką skalę. W jego ocenie krytykowana regulacja nie ma nic wspólnego z walką z biurokracją.

Z kolei Piotr Fokczyński, prezes Izby Architektów RP mówi „Rz”, że nikt nie konsultował z nimi tego projektu.

Przypomnijmy, że ułatwienia dla architektów i inżynierów przewiduje także procedowany w Sejmie, choć negatywnie zaopiniowany we wtorek przez Komisję Infrastruktury, projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami tego rządowego projektu osoby posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera architekta i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (ale w ograniczonym zakresie) mogłyby projektować domy, budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe czy domy letniskowe o kubaturze do 1000 metrów sześciennych już nie tylko w obszarze zabudowy zagrodowej.

Etap legislacyjny: projekt przed I czytaniem w Sejmie

Zastrzeżenia środowiska budzą rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowanym przez sejmową komisję nadzwyczajną do spraw deregulacji.

Zgodnie z przedstawioną propozycją architekci i inżynierowie budowlani będą mogli należeć do jakiejkolwiek organizacji zawodowej. Obecnie, aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, architekci i inżynierowie muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – izby architektów lub izby inżynierów budownictwa. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej formy zrzeszania tych grup zawodowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt