Więcej pieniędzy na termomodernizację

W życie weszła właśnie ustawa, zwiększająca środki na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój budownictwa, finansowanego z KPO.

Publikacja: 01.12.2022 15:23

Więcej pieniędzy na termomodernizację

Foto: Adobe Stock

Zwiększenie zasobu budynków mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym, zwiększenie intensywności prac modernizacyjnych w budynkach mieszkalnych już istniejących. Wzrost standardu mieszkań, zmniejszenie kosztów ogrzewania i ryzyka, ryzyko ubóstwa energetycznego oraz emisji zanieczyszczeń. Taki ma być efekt ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych.

Termomodernizacja

W długoterminowej perspektywie rachunki za energię najłatwiej jest obniżyć poprawiając efektywność energetyczną budynków. Teraz będzie o to łatwiej, dzięki przepisom, które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji. Dotyczą one m. in. Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z którego BGK udziela premii na te cele.  Wprowadzone zmiany podnoszą m. in. wysokość premii, które spłacają część kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Czytaj więcej

Małżonkowie nie podzielą się ulgą termoizolacyjną

- Większa efektywność energetyczna naszych mieszkań oznacza poprawę stanu środowiska i większe oszczędności Polaków. Będziemy upowszechniać niskoemisyjne źródła energii, termomodernizować budynki mieszkalne, eliminować nieefektywne źródła grzewcze oraz walczyć z ubóstwem energetycznym – mówi szef resortu rozwoju Waldemar Buda.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. Mogą się o nią starać m. in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE) premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Remonty budynków

Wysokość premii na pokrycie remontów budynków komunalnych wzrośnie z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z nich skorzystać ta sama grupa inwestorów, co w przypadku premii termomodernizacyjnej, oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.

- Warunkiem jest wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Te inwestycje będą musiały legitymować się 5 proc. efektem ekologicznym – tłumaczy audytor ds. efektywności energetycznej budynków Tomasz Ziółkowski.

Premia remontowa jest dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto, co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową. Obejmuje też budynki użytkowane, od co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię, jeżeli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonego do 30 września 2009 r.

Nowe rozwiązanie – premia MZG 

Gminy i spółki gminne mogą wnioskować o premię MZG. Wsparcie to dotyczy budynków, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do gminy. Warunkiem jest przyjęcie uchwały antysmogowej przez gminę. Zaś elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Wysokość tej premii to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także, kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Nowe mieszkania

Gminy zyskają też dostęp do wyższego, bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych.

- Dzięki ustawie samorządy będą mogły liczyć na jeszcze wyższe wsparcie budownictwa komunalnego o wysokich standardach energetycznych. Dofinansowanie takich ekologicznych inwestycji będzie wynosić aż 95 proc. kosztów inwestycji – mówi  wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński.

Gdy zostanie uruchomione finansowanie z KPO, inwestorzy będą mogli ubiegać się dodatkowo o wsparcie z nowych instrumentów. To Grant termomodernizacyjny – dodatkowe 10 proc. kosztów przedsięwzięcia, gdy w wyniku zrealizowanej inwestycji budynek będzie spełniał standardy jak dla nowego budynku. Grant MZG – powiększenie premii MZG o dodatkowe 30 proc. kosztów przedsięwzięcia, gdy budynek ma niskoemisyjne źródło ciepła lub będzie takie miał w wyniku przeprowadzonych prac. Grant OZE – 50 proc. kosztów inwestycji polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wraz z uruchomieniem środków z KPO, o dodatkowe bezzwrotne wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się beneficjenci programu BSK (rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych): 

·       Dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne (grant MZG w wysokości 3 proc. kosztów przedsięwzięcia).

·       Dla nowego budownictwa społecznego realizowanego m. in. przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami na pokrycie 50proc. kosztów montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach (grant OZE).

Samorządy w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie energetycznym, udzielane w ramach odrębnego naboru ogłaszanego przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości:

·       25 proc. kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach – co  w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 60% kosztów inwestycji,

·       15 proc. kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach – co w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 95 proc. kosztów inwestycji.

Rozwiązania dla beneficjentów programu BSK wejdą w życie 31 grudnia 2022 r.

Zwiększenie zasobu budynków mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym, zwiększenie intensywności prac modernizacyjnych w budynkach mieszkalnych już istniejących. Wzrost standardu mieszkań, zmniejszenie kosztów ogrzewania i ryzyka, ryzyko ubóstwa energetycznego oraz emisji zanieczyszczeń. Taki ma być efekt ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych.

Termomodernizacja

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości