Kwota takiego wsparcia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która po waloryzacji wynosi 1588,44 zł. Może to być od 50 proc. do nawet 200 proc. tej kwoty, w zależności od określonej w decyzji potrzeby wsparcia. Świadczenie ma przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód. Jeśli zdecyduje się na jego pobieranie, to opiekun takiej osoby będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu.

Etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień

Czytaj więcej

Nowe świadczenie zastąpi dotychczasową pomoc