Niemiec Benjamin List jest profesorem z Instytutu Maxa Plancka w Monachium, Szkot David MacMillan jest profesorem na Uniwersytecie Princeton, gdzie w latach 2010-2015 był również kierownikiem Katedry Chemii.

Laureaci chemii z 2021 roku, Benjamin List i David MacMillan, opracowali nowe i pomysłowe narzędzie do budowy cząsteczek: organokatalizę. Jego zastosowania obejmują badania nad nowymi farmaceutykami, a także pomogły uczynić chemię bardziej ekologiczną - wyjaśnia Instytut Karoliński.

Naukowcy od dawna wierzyli, że dostępne są tylko dwa rodzaje katalizatorów: metale i enzymy. Niezależnie od siebie laureaci Benjamin List i David MacMillan opracowali trzeci typ – asymetryczną organokatalizę – która opiera się na małych cząsteczkach organicznych.

Organokataliza rozwija się w zdumiewającym tempie. Wykorzystując te reakcje, naukowcy mogą teraz wydajniej konstruować od nowych farmaceutyków po cząsteczki, które mogą wychwytywać światło w ogniwach słonecznych.