W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazała się w środę zapowiedź nowelizacji Karty nauczyciela. Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że jeszcze w II kwartale tego roku szeroka zmiana przepisów oświatowych ma zostać przyjęta przez rząd i trafić do Sejmu.

Co będzie zawierać projekt zmian?

MEN przede wszystkim wskazuje na przepisy doprecyzowujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli. Wydłużony do 14 dni ma być okres na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Zostaną także doprecyzowane przypadki, gdy nie ma potrzeby takiego zawiadomienia. Z zapowiedzi zmian nie wynika jednak, jakie to będą przypadki. Określony zostanie natomiast termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmieni się okres, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Czytaj także:

Będą zmiany w Karcie nauczyciela

Doprecyzowane zostaną także przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Z informacji przedstawionej przez MEN wynika, że te zmiany mają być odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dzięki tej nowelizacji chce przygotować szkoły do powrotu stanu epidemii po wakacjach. W tym celu chce udostępnić szkołom narzędzie informatyczne (obecnie znajdujące się pod adresem www.epodreczniki.pl) wspierające ich działania. Na tej stronie znajdują się cyfrowe lekcje, zadania i materiały, dostępne bezpłatne. Mogą z nich korzystać zarówno szkoły publiczne, niepubliczne, inne placówki oświatowe, jak i nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Zdaniem MEN rozwinięcie cyfrowej strony oświaty ma zapewnić każdemu uczniowi i nauczycielowi warunki niezbędne do rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywności i kreatywności.

A w sytuacji odwołania zajęć w szkole, ze względu na bezpieczeństwo uczniów lub stany zagrożenia, zajęcia lekcyjne będą mogły odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem zasobów cyfrowych i narzędzi informatycznych przygotowanych przez ministra edukacji narodowej.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Nowela przewiduje także nowe zadania dla centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, które mają prowadzić testy diagnostyczne i analizy.

Etap legislacyjny: wpis do wykazu prac legislacyjnych RM