Nowa komisja dyscyplinarna dla nauczycieli

1 grudnia 2014 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Publikacja: 15.12.2014 20:10

Nowa komisja dyscyplinarna dla nauczycieli

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki

Nowa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 grudnia 2014 r., zajmując miejsce ustępującej komisji, której czteroletnia kadencja upłynęła z dniem 30 listopada 2014 r.

Zgodnie z ustawą - Karta nauczyciela Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej jest drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli, powołaną m.in. do rozpatrywania:

- odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji,

- zażaleń na postanowienia w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

Skład nowej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli został zaproponowany w porozumieniu z kuratorami oświaty, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz właściwymi departamentami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na temat kandydatów opinię wyraziły związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Z dniem 1 grudnia 2014 r. został również powołany nowy rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach prowadzonych przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli i czterech jego zastępców.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność