Szkoły od września zatrudnią więcej nauczycieli specjalistów (psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych). Etat ma przypadać na 50 uczniów. Większa szkoła na 100 uczniów powinna wygospodarować 1,5 etatu i 0,2 etatu na każdą następną setkę.

W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych. Jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli na stanowisku pedagoga specjalnego, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela po studiach na kierunku pedagogika specjalna lub po studiach z pedagogiki wraz z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi z pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej. Do końca sierpnia 2026 r. wymagania będą jednak łagodniejsze. W przedszkolu na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić też osobę, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła studia podyplomowe poświęcone wczesnemu wspomaganiu rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

Przybędzie psychologów w szkołach

– Dyrektorom przedszkoli trudno znaleźć nauczyciela, a co dopiero pedagoga specjalnego. Dobrze, że wymagania na początku będą łagodniejsze – ocenia Urszula Woźniak z ZNP. Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wspieranie nauczycieli, prowadzenie zajęć specjalistycznych bezpośrednio z dziećmi oraz udzielanie porad i konsultacji ich rodzicom.

Etap legislacyjny: uzgodnienia