Zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Przez trzy lata i dziewięć miesięcy początkujący nauczyciel będzie za to odbywał przygotowanie do zawodu. W tym okresie ma nad nim czuwać mentor, czyli nauczyciel mianowany lub dyplomowany, wyznaczony przez dyrektora. Tak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela przyjętej przez rząd.

Czytaj więcej

Będą zmiany w Karcie nauczyciela. Resort Czarnka ujawnił szczegóły

Wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole ma wzrosnąć ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. Początkujący pedagog popracuje dłużej o rok bez stałej umowy, czyli przez dwa lata. Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat nie uzyska mianowania, będzie mógł stracić pracę.

Nowelizacja ma również zobowiązać nauczycieli do pozalekcyjnej obecności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż pół etatu – w wymiarze godziny raz na dwa tygodnie. W tym czasie będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub ich rodziców.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu