Ministerstwo przypomina, że w czasie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Do   31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

- nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,

- nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz

- nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

Bazy ofert pracy dla nauczycieli znajdują się na następujących stronach:

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty

Lubelskie Kuratorium Oświaty

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Lubuskie Kuratorium Oświaty

Łódzkie Kuratorium Oświaty

Małopolskie Kuratorium Oświaty

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Opolskie Kuratorium Oświaty

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Podlaskie Kuratorium  Oświaty

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Śląskie Kuratorium Oświaty

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty