Obowiązujące przepisy zakładają, że podczas wyliczania średniego wynagrodzenia za pracę nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględnia się dwa etapy: dla kwoty bazowej obowiązującej od stycznia do końca sierpnia oraz od września do grudnia. Wprowadzona w kwietniu tego roku 5-proc. podwyżka zaburzyła ten porządek. Dlatego, by dostosować przepisy do obecnych realiów, resort edukacji przygotował rozporządzenie, zgodnie z którym okresy sprawozdawcze będą uwzględniały za 2018 r. okres od stycznia do końca marca oraz od kwietnia do grudnia. W kolejnych latach drugą fazę rozliczenia będzie można ustanowić dowolnie.

Według skierowanego do konsultacji projektu rozporządzenia kwota bazowa za cztery pierwsze miesiące tego roku wynosi 2752,92 zł, a za pozostałe – 2900,20 zł.

etap legislacyjny: etap: konsultacje międzyresortowe