– Elektroniczny wzór wniosku jest gotowy od kilku miesięcy – zapewnia „Rz” Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Reszta należy do starostw w całym kraju.

Rejestracja będzie się odbywała za pośrednictwem stron Biuletynu Informacji Publicznej. Organ rejestrujący udostępni w nim wydzieloną skrzynkę podawczą, która posłuży do składania wniosków drogą elektroniczną.

Znajdą się w niej też wszystkie potrzebne załączniki. Nie może zabraknąć również informacji o procedurze składania wniosków drogą internetową, wymaganych dokumentach załączanych do wniosków, podstawach prawnych oraz opłatach związanych ze składanym wnioskiem. Starostwa muszą ponadto podać numer konta, na który mają być wnoszone opłaty.

Wraz z możliwością rejestracji samochodu przez Internet ruszy też informator zawierający pytania najczęściej napływające do wydziału komunikacji oraz odpowiedzi, których udzielali urzędnicy.

Do uruchomienia rejestracji przez Internet starostwa musiały opracować oprogramowanie dla wydzielonej skrzynki podawczej obsługującej składanie wniosków oraz załączników do nich. Musi być ono kompatybilne z oprogramowaniem interfejsowym systemu teleinformatycznego. To ostatnie udostępni producent blankietów i poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, określając format danych oraz format skanowanych dokumentów.

Jaką drogę trzeba pokonać?

Wnioski o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu składane drogą elektroniczną powinny być zgodne z przewidzianym wzorem. Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego.

Należy pamiętać, że wniosek powinien być opatrzony podpisem (podanie w postaci elektronicznej: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania czy też siedziby) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

[b]Do tak przygotowanego i podpisanego wniosku właściciel samochodu dołącza zeskanowane dokumenty i potwierdzenie przelewu wymaganych opłat albo zeskanowany dowód ich wpłaty. [/b]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Możliwe jest nawet dołączenie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

Autor niekompletnego wniosku będzie wezwany do jego uzupełnienia, a pełny wniosek zostanie załatwiony od ręki.

[i][b]podstawa prawna:[/b]

rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311463]DzU nr 74 z 2009 r, poz. 634)[/link][/i]

[b]Więcej o tym, co i jak załatwić przez Internet w serwisie:[/b]

[i][link=http://www.rp.pl/temat/55737.html]Urzędy, sądy, samorządy i spółdzielnie w Internecie[/link][/i]

[b]Więcej o rejestracji samochodu czytaj w serwisie:[/b]

[i][link=http://www.rp.pl/temat/431782.html]Poradniki kierowcy i pieszego » Rejestrujemy auto[/link][/i]