Osoba organizująca pogrzeb członka rodziny ma prawo do zasiłku pogrzebowego wynoszącego 4000 zł. Problem w tym, że przepisy szczególne dotyczące policjantów za członków rodziny uznały m.in. współmałżonka, dzieci oraz rodziców i teściów. Rodzeństwo zostało pominięte. Podobne regulacje dotyczą żołnierzy zawodowych, strażaków, agentów ABW i CBA, Służby Więziennej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Inaczej jest w Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz w służbie celno-skarbowej. Tu przepisy uznają rodzeństwo za rodzinę funkcjonariusza i ma on prawo starać się o zasiłek.

Czytaj też: Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny - jakie wydatki uwzględni ZUS

O niespójności przepisów Rzecznik dowiedział się ze skarg od obywateli. Zwrócił na to uwagę Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów min. Michałowi Dworczykowi, a ten przekazał pismo do MSWiA min. Mariuszowi Kamińskiemu.