Nowe przepisy mają zastąpić rozporządzenie obowiązujące od 25 lat, które nie przystaje do obecnych standardów bezpieczeństwa.

W projekcie ustalono warunki prowadzenia prac podwodnych szczególnie niebezpiecznych, które częściowo do chwili obecnej nie były uregulowane, dotyczy to w szczególności prac w akwenach chemicznie i biologicznie zanieczyszczonych.

Projekt uwzględnia możliwość współdziałania i realizacji zadań podwodnych we współpracy z innymi krajami członkowskimi NATO.

Określone w nim zostały warunki bezpieczeństwa wykonywania prac nurków. W szczególności wymagania dotyczące minimalnego składu i liczby członków ekipy wykonującej prace podwodne oraz procedury wykonywania prac przez nurków, jak również wyposażenia i przeglądu bazy prac podwodnych.

Ponadto projekt omawia organizację wykonywania prac w warunkach trudnych i prac szczególnie niebezpiecznych.

Uwzględnione zostały również zasady wykonywania prac podwodnych z użyciem materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe