Od akcesji Polski do UE w 2004 r. obowiązują nas unijne regulacje celne. 1 maja zaczną obowiązywać nowe. Będzie to unijny kodeks celny oraz przepisy wykonawcze.

W niektórych obszarach będą to zmiany fundamentalne (np. zmienia się terminologia procedur celnych, likwidacji ulegną procedury przetwarzania pod kontrolą celną oraz uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, istotnie przebudowano zasady składowania celnego, postępowanie w sprawach celnych zostało ujednolicone na poziomie UE, a znaczenie krajowych regulacji proceduralnych istotnie zmalało).

W większości przypadków są to jednak zmiany w ograniczonym stopniu ingerujące w dotychczasowe regulacje (np. w wiążące informacje taryfowe i o pochodzeniu). Jest również grupa zmian, które trudno poddają się jednoznacznej ocenie, np. procedury uproszczone czy zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że niektóre, nawet niewielkie, zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla uczestników obrotu celnego.

Oceniając całokształt nowych regulacji, można powiedzieć, że z jednej strony zmiany wydają się istotne i daleko idące, z drugiej zaś zachowane są mechanizmy pozwalające w dużym stopniu sięgać po dotychczasowe rozwiązania.

Możliwość korzystania z bardzo wielu dotychczasowych przywilejów i uproszczeń (w niektórych przypadkach jeszcze przez najbliższe trzy lata) powoduje, że im szybciej zaczniemy się dostosowywać do nowych przepisów, tym większe są szanse, że po 1 maja nie odczujemy gwałtownych zmian.

Rafał Zajączkowski jest starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Adam Wosik jest tam starszym konsultantem