Pismo, które publikuje Wirtualna Polska, zostało podpisane przez wiceministra Michała Wosia, ale portal dowiedział się, że jego inicjatorem  jest sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odpowiedzialnego za funkcjonowanie Służby Więziennej.

"W związku z wejściem w życie reform podatkowych określanych mianem "Polskiego Ładu" (…), ponad 2/3 funkcjonariuszy Służby Więziennej, podobnie jak duża część funkcjonariuszy innych służb mundurowych, odnotowała realne zmniejszenie otrzymywanych z tytułu pełnionej służby uposażeń. Dlatego przedkładam propozycje zmian legislacyjnych poprawiających algorytm tzw. ulgi dla klasy średniej, by objęła ona w pełnej wysokości funkcjonariuszy otrzymujących uposażenie do wysokości 12 800 zł brutto." - czytamy w piśmie.

List trafił nie tylko do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, lecz także do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Błaszczaka (MON) i Mariusza Kamińskiego (MSWiA).

Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, "Ze względu na formułowane wcześniej przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zapewnienia o korzystnym lub co najmniej neutralnym wpływie Polskiego Ładu na wysokość dochodów wszystkich osób zarabiających do 12 800 zł miesięcznie brutto obniżenie uposażenia netto wzbudziło uzasadniony niepokój w środowisku funkcjonariuszy." Zasadniczym powodem jest "normatywny kształt tzw. ulgi dla klasy średniej", która w przypadku funkcjonariuszy nie spełnia swego celu tj. nie niweluje negatywnych skutków "Polskiego Ładu" w przypadku funkcjonariuszy zarabiających poniżej 12 800 zł.

Czytaj więcej

PIT-2 a pensje nauczycieli i mundurowych: będą zmiany w obliczaniu zaliczek

Nawet po uwzględnieniu tej ulgi funkcjonariusze - którzy otrzymują uposażenia i inne świadczenia takie jak świadczenie motywacyjne, nagroda roczna, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie i inne, w kwocie przekraczającej  4920 zł - od 1 stycznia 2022 r. tracą na zmianach podatkowych. Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że w przypadku Służby Więziennej niekorzystny wpływ reformy podatkowej dotyczy aktualnie 19 tys. 559 osób, co stanowi ponad 2/3 stanu kadry mundurowej w formacji.

Resort sprawiedliwości proponuje, by w przypadku służb mundurowych wprowadzić inny schemat naliczania ulgi dla klasy średniej, w którym uwzględniony zostałby fakt, że nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym. Do tego potrzebna byłaby jednak zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W piśmie podpisanym przez wiceministra Wosia znajduje się propozycja nowego brzmienia przepisu art. 26 ust. 4a tej ustawy.

Jak twierdzi Wirtualna Polska, politycy partii Zbigniewa Ziobry, czyli Solidarnej Polski, nie ukrywają irytacji z powodu chaosu, w jakim wprowadzany jest Polski Ład - sztandarowy program podatkowy firmowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ziobryści uważają, że wdrażaniem programu zajęli się ludzie nieprzygotowani, którzy nie przewidzieli skutków swoich działań, a na spowodowanym tym bałaganie traci cały obóz władzy.