W związku z tym RPO skierował w tej sprawie zapytanie do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Jak wskazuje urzędnik, przy granicy stacjonuje obecnie wielu żołnierzy, którzy nie zaznali wcześniej takich sytuacji, nie byli do nich także szkoleni, a związku ze swoim krótkim stażem w armii źle adaptują się do nowej sytuacji. Prowokacje czy agresja także wobec imigrantów ze strony białoruskich służb mogą dodatkowo pogłębiać odczuwany przez nich stres. Na ich kondycję psychiczną może wpływać również niejednoznaczny odbiór służby wśród społeczeństwa. Dlatego zdaniem Wiącka konieczne jest zagwarantowanie im psychologicznych zajęć grupowych, a jeśli to możliwe to także umożliwienie skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej. 

Czytaj więcej

Będzie ważna zmiana w naborze do Straży Granicznej

Kryzys na granicy spowodował konieczność mobilizacji większej liczby wojskowych w ten rejon kraju, a tym samym konieczność zapewnienia im odpowiedniego wyżywienia i zakwaterowania. O to również pyta Marcin Wiącek: trudny teren i warunki pogodowe sprawiły, że wypoczynek dla pełniących służbę jest mocno ograniczony i utrudniony. Część z nich została zakwaterowana w ogrzewanych namiotach, co przypomina warunki poligonowe. Ciężko było zagwarantować wszystkim miejsce "pod dachem". W związku z tym urzędnik chce wiedzieć, czy spełniane są podstawowe potrzeby żołnierzy:

- możliwość umycia się w ciepłej wodzie oraz przebrania w suchą odzież po służbie, a więc czy zapewniona odpowiednia liczba łaźni mobilnych oraz ilość ciepłej wody, a także czy w miejscach zakwaterowania udostępnione są pralnie czy samo miejsce do wyprania i wysuszenia ubrań, 

- załatwianie potrzeb fizjologicznych, 

- posiłki spożywane na siedząco pod dachem w ogrzewanej stołówce, a więc jak podawane i przygotowywane są gorące posiłki, 

- a także jak organizowany jest czas wolny służących na granicy. 

Niepokój mogą budzić też zasady przechowywania broni, ponieważ są one określone i precyzyjne, tak problem rodzi się w momencie, gdy żołnierze przebywają w hotelach, pensjonatach i pokojach gościnnych. Z tego powodu zwrócono się o wyjaśnienie jak wygląda deponowanie przez nich broni. Zwracono się również o informacje na temat zdarzeń nadzwyczajnych związanych z użyciem broni przez żołnierzy.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Rzecznik chce wiedzieć jak wygląda wymiana żołnierzy w strefie nadgranicznej, a więc o ile przed wyjazdem się o nim dowiadują i czy mają zapewniony czas na załatwienie najpilniejszych spraw prywatnych i urzędowych, a następnie jak rozliczany jest czas służby i kiedy żołnierze wracają na granicę. 

Co ważne, do biura RPO docierają informacje o tym, że w terenach objętymi działaniami wojskowymi dochodzi do zniszczeń infrastruktury drogowej, a co za tym idzie będzie konieczna jej naprawa. Zapytano więc czy ministerstwo pomoże finansowo w tych działaniach.