Dziś zmieniają się przepisy określające należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Zmieniają się zasady  naliczania zwrotu kosztów podróży z tytułu przejazdów służbowych. Nowe przepisy uniezależniają sposób naliczania należności za przejazdy służbowe od rozwiązań wprowadzanych przez kolej. Do obliczania wykorzystano stawki za 1 km przebiegu pojazdu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

Podstawa prawna: rozporządzenia mswia z 6 października 2011 r. DzU nr 236, poz. 1403

Czytaj także w serwisie:

Sfera budżetowa

»

Mundurowi

»

Straż graniczna

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ