Chodzi o wart 25 mln zł projekt „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia", za który ma odpowiadać Ministerstwo Zdrowia, a dokładnie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W sprawie dodania tej inwestycji do listy tzw. kluczowych projektów indywidualnych w „Innowacyjnej gospodarce" trwają już konsultacje społeczne. Projekt jest więc na ostatniej prostej do dofinansowania z UE, które ma wynieść 21,2 mln zł.

Będzie to już czwarta aktualizacja tej listy w br. Trzy poprzednie też dotyczyły projektów informatycznych. W maju na listę rezerwową trafiły dwa e-projekty. Pierwszy to system ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną Kartą Dużej Rodziny, za który ma odpowiadać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Drugi projekt to portal geostatystyczny Głównego Urzędu Statystycznego.

Pierwszej aktualizacji w tym roku dokonano w styczniu. Wtedy resort też dodał dwa e-projekty. Pierwszy, Narodowego Funduszu Zdrowia, to „Otwarta platforma ubezpieczeń zdrowotnych". Drugi to system elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach administracji rządowej RP, za który odpowiada wojewoda podlaski. Obie inwestycje dodano do listy podstawowej. Trafił też na nią z listy rezerwowej portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z końcem lutego listę zmieniono ponownie, dodając na listę rezerwową projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego pn. „Wzornictwo – biznes – zysk" i przesuwając z listy podstawowej na rezerwową umieszczony tam podczas aktualizacji styczniowej projekt NFZ.

Te ciągłe zmiany listy dotyczące e-projektów pokazują, że starania o wykorzystanie wszystkich pieniędzy (940 mln euro) przeznaczonych na budowę e-administracji będą trwały do końca 2015 r. Tym bardziej że w tle budowy e-administracji wciąż tli się infoafera. – Na bieżąco monitorujemy poziom wykorzystania funduszy w całym programie i tam, gdzie pojawiają się oszczędności, uruchamiane są dodatkowe nabory lub konkursy. W przypadku e-administracji oszczędności wynikają zarówno z rozstrzygniętych przetargów i zakończonych inwestycji, jak i konieczności wyłączenia z finansowania części wydatków już poniesionych w projektach w związku z podejrzeniem nieprawidłowości – mówi „Rz" Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju. – Nabór dodatkowych projektów jest jednym z działań prowadzących do pełnego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel – dodaje.

Aktualnie lista obejmuje 127 inwestycji (123 na liście podstawowej i cztery na rezerwowej). Ich orientacyjny koszt to ponad 12,3 mld zł. Wkład UE ma przekroczyć 8,9 mld zł.