Sąd w Moskwie ukarał Google grzywną w wysokości 3 milionów rubli (185,5 tyś. zł) za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w zakresie danych osobowych, informuje RIA Nowosti. To pierwsza taka grzywna nałożona na Google.

„Google LLC został uznany za winnego popełnienia wykroczenia administracyjnego zgodnie z częścią 8 art. 13.11 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej. Firma została skazana na grzywnę administracyjną w wysokości 3 milionów rubli"

Google został ukarany za „niewypełnienie przez operatora obowiązku zapewnienia rejestracji, systematyzacji, gromadzenia, przechowywania, wyjaśniania (aktualizacji, zmiany) lub odzyskiwania danych osobowych obywateli rosyjskich korzystających z baz danych Google na terenie Rosji". Zgodnie z Kodeksu administracyjnym maksymalna kara za tego typu wykroczenie dla osoby prawnej - sięga 6 milionów rubli. Dla recydywistów kara rośnie do 18 mln rubli (950 tyś zł). A jak i to nie poskutkuje, kolejnym krokiem władz jest całkowite zablokowanie Google na terenie Rosji.

W 2019 r Władimir Putin zmienił prawo tak, że nakazuje ono zagranicznym administratorom danych osobowych, przechowywać je na terenie Rosji i na żądanie udostępniać odpowiednim organom nadzoru.