Popularność internetu rośnie w Europie coraz szybciej. W 2014 r korzystało z sieci 75 procent obywateli Unii co oznacza wzrost o 3 pkt proc. rok do roku. Komisja Europejska zestawiła kraje według wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index - DESI). Publikacja tego wskaźnika ma związek z pracami prowadzonymi przez Komisję Europejską nad strategią jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single Market Strategy), która ma być gotowa w maju tego roku.

Indeks uwzględnia informacje dotyczące łączności (powszechności, szybkości i przystępności cenowej sieci szerokopasmowych), umiejętności korzystania z internetu, stopnia wykorzystania jego możliwości (w zakresie np. czerpania wiadomości lub dokonywania zakupów) oraz stopnia zaawansowania kluczowych technologii cyfrowych (faktur elektronicznych, e-handlu czy usług w tzw. „chmurze") i cyfrowych usług publicznych, takich jak e-administracja i e-zdrowie.

Najwyższe zaawansowanie cyfrowych technologii jest w Danii (0,68 w skali od 0 do 1). Na podium najbardziej oplecionych siecią krajów Unii jest też Szwecja (0,66) i Finlandia, ze wskaźnikiem na poziomie 0,62.

Raport wykazał, że 69 procent duńskich internautów wykorzystuje formularze cyfrowe składane za pośrednictwem Internetu do organów władzy publicznej. "Duńczycy są jednymi z najbardziej aktywnych użytkowników usług typu wideo na żądanie i zakupy on-line".

Jak przypomina Skandynawsko-Polska Izba Handlowa, „wysoka pozycja Danii w tym aspekcie nie jest zaskoczeniem". W listopadzie 2014 roku w corocznym sprawozdaniu opracowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU - International Telecommunications Union), Duńczycy zostali uznani za najbardziej zinformatyzowany naród, wśród wszystkich mieszkańców Globu najczęściej korzystający z Internetu i telefonów komórkowych.

Polska pod względem cyfryzacji znalazła się na szóstym od końca miejscu (pozycja 23) ze wskaźnikiem 0,38. Gorzej od nas jest w Chorwacji, Włoszech, Grecji, Bułgarii i ostatniej na liście Rumunii. Średnia wartość wskaźnika dla całej Unii to 0,47.

Digital Economy and Society Index - pierwsza "dziesiątka" krajów UE (wraz z wartością wskaźnika DESI):

1. Dania (0,68)

2. Szwecja (0,66)

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

3. Holandia (0,63)

4. Finlandia (0,62)

5. Belgia (0,59)

6. Wielka Brytania (0,55)

7. Estonia (0,54)

8. Luksemburg (0,53)

9. Irlandia (0,52)

10. Niemcy (0,51)