Wirtualna Polska Holding, właściciel takich marek jak Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domodi i Homebook, ogłosiła dzisiaj, że zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której spółka zamierza pozyskać od 80 do 100 milionów zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5 proc. kapitału zakładowego Spółki, przez spółkę European Media Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem spółki - czytamy w komunikacie WPH.

Jak podano w komunikacie, w 2014 roku przychody Grupy WPH ze sprzedaży pro forma (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosły 216,4 mln zł, z czego 201,8 mln zł, tj. 93,3 proc., pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych.

W 2014 roku skorygowana EBITDA Grupy pro forma wyniosła 84,1 mln zł, natomiast skorygowany zysk przed opodatkowaniem Grupy pro forma wyniósł 38,4 mln zł. Za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. skorygowana marża EBITDA pro forma Grupy (obliczona jako skorygowana EBITDA Grupy pro forma podzielona przez przychody Grupy ze sprzedaży pro forma z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosła 38,8 proc..

Wpływy z emisji nowych akcji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych.

Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Polski. Skierowana zostanie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie wybranym inwestorom instytucjonalnym poza granicami Polski.

Globalnymi Koordynatorami oraz Zarządzającymi Księgą Popytu są Pekao Investment Banking S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Współprowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.

Przeprowadzenie oferty planowane jest na drugi kwartał 2015 roku, przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych.

Przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej –np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek.

Jak podano w komunikacie, zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień 2014 roku Grupa Wirtualna Polska była liderem wśród portali internetowych w liczbie odsłon (4,1 miliarda odsłon), średnim czasie spędzanym na portalu w przeliczeniu na użytkownika (6 godzin i 16 minut miesięcznie), a także pod względem liczby realnych użytkowników (15,6 mln realnych użytkowników). Ponadto portale Grupy zajmują pierwsze miejsce w Polsce wśród portali internetowych pod względem zasięgu, który wynosi 72,7% według danych Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 roku. Dodatkowo, zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 roku, Grupa Wirtualna Polska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w kategoriach tematycznych „Biznes, finanse, prawo", „Komunikacja", „Nowe technologie" i „Styl życia".

Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej. Posiada największą w Polsce bazę użytkowników poczty elektronicznej, która zgodnie z badaniem Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień2014 roku wynosiła 8,0 mln realnych użytkowników. Zgodnie z danymi wewnętrznymi Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiadała 7,4 mln aktywnych kont poczty elektronicznej Wirtualnej Polski i 3,7 mln aktywnych kont poczty elektronicznej o2. W okresie od 1 do 28 lutego 2015 r. liczba unikalnych użytkowników, odwiedzających portale należące do Grupy, wynosiła dziennie średnio 8,6 mln (źródło: gemiusTraffic, luty 2015).