Niedawno w oficynie Vandenhoeck & Ruprecht z Getyngi ukazało się znaczące i ważne opracowanie przygotowane przez prof. Gerharda Paula, kierownika Katedry Historii i Dydaktyki Historycznej na uniwersytecie we Flensburgu. „Visual History. Ein Studienbuch” stara się podkreślić rosnące od dwóch mniej więcej dekad zainteresowanie historyków wizualną stroną historii: przedstawieniami malarskimi i fotograficznymi, plakatem, filmem, inscenizacją na użytek polityki, aranżacją w muzeum czy galerii.

Autorzy zebranych w tomie 18 tekstów zajmują się tematami tak pozornie odległymi, jak zdjęcia z katalogów turystycznych i plakaty wyborcze, fotografie z czasów kolonizacji Afryki i dokumentacja wywózki Żydów, karykatury polityczne i akcje reklamujące służbę zawodową w wojsku.

W bogato udokumentowanym tekście poświęconym mowie ciała i patetycznym gestom na usługach polityki znalazły się nie tylko przykłady nam bliskie, jak uklęknięcie kanclerza Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie (to właśnie zdjęcie – nietypowo skadrowane – zdobi okładkę tomu) czy uścisk dłoni Icchaka Rabina i Jasera Arafata ( wymuszony przez prezydenta Clintona) na trawniku Białego Domu, ale także odniesienia do znacznie wcześniejszych podobnych gestów zapisanych na tak nietypowych „nośnikach”, jak złote monety cesarza Kommodusa ze 185 roku naszej ery ukazujące dwóch legionistów ściskających dłonie na zgodę i błogosławionych przez władcę. To równocześnie doskonały przykład fałszowania rzeczywistości za pomocą wyobrażeń plastycznych – cesarz, znany jako okrutnik i sadysta, został zamordowany kilka lat po wybiciu monet.

Szerokie spectrum książki sprawia, że czytelnik znajdzie tu sporo materiału porządkującego naszą recepcję obrazkowego świata, jaki zaczyna nas powoli przytłaczać. „Visual History” z pewnością warta jest przekładu na polski; brak nam podobnych opracowań, zbyt często skupiamy się na po szczególnych obrazach.