Ani minister kultury Piotr Gliński, ani ministerstwo kultury nie podaje przyczyn odwlekania tej nominacji. Tymczasem dyrektora POLIN powołuje minister kultury, co z jednej strony – wynika z ustawy, z drugiej – z umowy założycielskiej muzeum z 2005 roku, w której znajduje się zapis stanowiący, że od momentu otwarcia placówki - minister kultury, przejmuje funkcję organizatora i prowadzącego muzeum. 

Jednak choć minister mianuje, to musi mieć zgodę dwóch pozostałych współzałożycieli POLIN - miasta Warszawa i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.

Ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego konkurs na stanowisko dyrektora POLIN wygrał Dariusz Stola, dotychczasowy dyrektor instytucji pełniący funkcję przez ostatnich 5 lat aż do 28 lutego, czyli końca swojej kadencji. Jako najlepszego kandydata wskazała go 15-osobowa komisja pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Sellina, w składzie: przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich. Stolę poparło 11. członków komisji.

Warto dodać, że przedłużenia kontraktu Dariusza Stoli bez konkursu chciało dwóch z trzech współzałożycieli Muzeum POLIN – m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Zwolennikiem konkursu był jedynie trzeci współzałożyciel placówki – minister kultury. Teraz, mimo jednoznacznego rozstrzygnięcia – nadal nie powołuje on zwycięskiego kandydata. Jednocześnie warunki konkursu nie formułują precyzyjnie, że zwycięzca zostaje automatycznie dyrektorem. Nie określają też terminu, w którym minister powinien nominować zwycięzcę. 

„Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnił Zygmunt Stępiński, obecny zastępca dyrektora, który pracuje w muzeum od blisko siedmiu lat i wielokrotnie dowiódł swego zaangażowania i fachowości. Jestem przekonany, że potrafi dobrze tę rolę wypełnić” – napisał Dariusz Stola w przedkonkursowym oświadczeniu na stronie POLIN.
Małgorzata Piwowar