Już po raz 50. łańcucki zamek stanie się miejscem spotkania miłośników muzyki, którzy przemierzać będą meandry różnorodnych form i gatunków muzycznych i rozkoszować się ich wyjątkowym artyzmem.

Muzyczny Festiwal w Łańcucie na stałe wrósł w kalendarz najważniejszych wydarzeń i swoim niepowtarzalnym charakterem zawładnął przestrzenią kulturalną nie tylko naszego województwa. Renoma tego przedsięwzięcia wyszła poza granice kraju i dotarła do znakomitych ośrodków muzycznych w Europie i na całym świecie.

Tegoroczne wieczory z muzyką w łańcuckim entourage'u są wyjątkowe, bo łącząc różne zwierciadła muzyki, stanowią zarazem swoistego rodzaju podsumowanie dotychczasowych 49 edycji festiwalu.

Doceniając znaczenie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie dla promocji województwa podkarpackiego, samorząd województwa niezmiennie od lat wspiera to wydarzenie, zarówno organizacyjnie, jak też finansowo, z przekonaniem, że nasz region dzięki takim przedsięwzięciom umacnia swoją pozycję na mapie kulturalnej Europy.

Jestem przekonana, że determinacja i zaangażowanie wielu ludzi i podmiotów w kontynuację idei tego wspaniałego festiwalu oraz kreowanie niepowtarzalnego klimatu wokół niego pozwoli trwać nadal i rozwijać się temu prestiżowemu wydarzeniu, przy wsparciu wiernej i oddanej publiczności.