Z sondażu przeprowadzonego w kwietniu wynika, że 44 proc. respondentów źle ocenia telewizję publiczną. Dobrze o TVP wypowiedziało się 40 proc. ankietowanych.

CBOS poinformował, że po raz pierwszy pierwszy odsetek głosów krytycznych przewyższył liczbę pozytywnych opinii.

W październiku ubiegłego roku TVP pozytywnie oceniało 48 proc. ankietowanych, a negatywnie 38 proc. 

Badanie zrealizowano w dniach 8-18 kwietnia na próbie 1133 osób.