Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie - w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej - a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

W tym roku PTSE oprócz zorganizowania konkursu na najlepsze monografie, doktoraty i artykuły naukowe dotyczące problematyki europejskiej wyróżniło również wybitnych dziennikarzy, zajmujących się problematyką europejską i unijną - przekazał cytowany przez RMF FM prof. dr hab. Zbigniew D. Czachór, Prezes PTSE

- Zwróciliśmy się do członków PTSE z prośbą o podanie kandydatur dziennikarzy, którzy odegrali lub odgrywają wybitną rolę w upowszechnianiu informacji i wiedzy na temat integracji europejskiej i UE - dodał zaznaczając, że w ten sposób powstała „wspaniała lista 19 mistrzyń/mistrzów dziennikarstwa europejskiego w Polsce”.

Wśród wyróżnionych przez PTSE znalazło się dwoje dziennikarzy „Rzeczpospolitej”: nasza brukselska korespondentka Anna Słojewska oraz Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu "Świat", w latach 1995-2003 korespondent w Brukseli.

Pełna lista dziennikarzy wyróżnionych przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich:

 1. Jędrzej Bielecki
 2. Tomasz Bielecki
 3. Barbara Bodalska
 4. Michał Broniatowski
 5. Magdalena Cedro
 6. ojciec dr Grzegorz Dobroczyński
 7. Maria Graczyk
 8. Bogumił Husejnow
 9. Łukasz Lipiński
 10. Nina Nowakowska
 11. Anna Słojewska
 12. dr Agnieszka Smoleńska
 13. Maciej Sokołowski
 14. Jacek Stawiski
 15. Katarzyna Szymańska-Borginion
 16. Danka Woźnicka
 17. Maciej Zakrocki
 18. Karolina Zbytniewska
 19. Ernest Zozuń