Zawiesił go naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski tydzień temu za  „rażące uchybienia godności prokuratora". Wobec Pasionka wszczęto też postępowanie wyjaśniające. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w  sprawie spotkania Pasionka z  funkcjonariuszami służb specjalnych USA, których miał prosić o pomoc w śledztwie smoleńskim, i o  udzielanie informacji dziennikarzom. Z ustaleń „Rz" wynika, że Pasionek i jego pełnomocnicy w zażaleniu zwracają uwagę, że gen. Parulski nie miał prawa podjąć takiej decyzji, bo jest świadkiem w toczącym się postępowaniu, co wyklucza jego bezstronność.