FoodCare właścicielem znaku towarowego z elementem TIGER

Firma, której nie unieważniono znaku towarowego, ma do niego prawa. Trzeba się jednak liczyć z odwołaniem.

Aktualizacja: 04.09.2015 07:40 Publikacja: 04.09.2015 07:22

Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare

Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare

Foto: materiały prasowe

Spółka FoodCare ma powody do zadowolenia. Dlaczego? 5 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy oddalił wnioski o unieważnienie znaków towarowych zgłoszonych przez tę spółkę. UP stwierdził, że nieuzasadnione są zarzuty działania w złej wierze. Chodzi o znaki BLACK TIGER oraz WILD TIGER.

FoodCare walczy o Tigera

Wniosek do Urzędu Patentowego dotyczący pozbawienia FoodCare praw do znaków towarowych z elementem „Tiger" złożyła Fundacja Równe Szanse Dariusza Michalczewskiego. Był to jeden z frontów walki o markę TIGER – dotyczący przesądzenia na gruncie prawa własności przemysłowej o pierwszeństwie do korzystania z oznaczenia TIGER.

– Decyzja o oddaleniu tego wniosku pozostawia w mocy znaki BLACK TIGER i WILD TIGER, których jedynym prawowitym właścicielem pozostaje od lat niezmiennie firma FoodCare, i daje nam pierwszeństwo przed konkurencją w posługiwaniu się tymi znakami – mówi Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare sp. z o.o.

Urząd Patentowy wygasił też znak towarowy TIGER VIT należący do Fundacji Równe Szanse Dariusza Michalczewskiego oraz unieważnił spółce FoodCare znak Energy Drink Tiger.

Nie są znane przyczyny unieważnienia znaku Energy Drink Tiger, można się jednak domyślać, iż powodem jest podobieństwo jednego z jego elementów do podpisu boksera. Nie zmienia to jednak faktu, iż znak ten był późniejszy niż znaki Black Tiger i Wild Tiger, to zaś przesądza o pierwszeństwie praw FoodCare.

FoodCare wciąż więc pozostaje właścicielem znaków Black Tiger oraz Wild Tiger. To niewątpliwie korzystne postanowienie dla spółki. Z tym że od decyzji urzędu może zostać złożone odwołanie (co zresztą zapowiadała fundacja). Wówczas Urząd Patentowy może ponownie rozpoznawać sprawę.

Długa walka...

To jednak może nie być koniec walki o znak towarowy. Rozstrzygnięcia Urzędu można bowiem zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Ten powołuje eksperta, który ją rozpatruje i przygotowuje odpowiedź. Następnie Urząd przekazuje wszystko do WSA. I biorąc pod uwagę, że od wyroku WSA można złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprawa o znaki towarowe może się jeszcze ciągnąć.

To jednak nie stoi na przeszkodzie, by właściciel znaku towarowego czyli FoodCare mógł domagać się odszkodowania od podmiotów, które naruszają jego prawa. Firma cały czas jest właścicielem danego znaku towarowego i może dochodzić w osobnym postępowaniu cywilnym odszkodowania za bezprawne wykorzystanie znaku, który do niej należy.

W pierwszej kolejności taka firma może przed sądem gospodarczym domagać się zaprzestania naruszania jej znaku towarowego. A korzystny wynik takiej sprawy ułatwia dochodzenie roszczeń czy to o naprawienie szkody, czy o wydanie bezpodstawnych korzyści.

Oddalenie wniosków dodaje do prawa do marki TIGER wypracowanego przez FoodCare umocowanie formalne w postaci potwierdzenia prawa pierwszeństwa z rejestracji, a zatem prawa pierwszeństwa do korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej.

...i historia

Spór o znak towarowy TIGER ma swój początek w 2010 roku, gdy Dariusz Michalczewski wypowiedział spółce FoodCare umowę dotyczącą promocji napoju z oznaczeniem TIGER.

Nowa umowa została podpisana z przedsiębiorstwem Maspex.

Od tej pory przyspieszyły też trwające spory sądowe między Fundacją Równe Szanse a spółką FoodCare. Decyzja Urzędu Patentowego może więc okazać się kluczowa w ostatecznych rozstrzygnięciach sądów.

—nm

Materiał powstał we współpracy z biurem prasowym FoodCare

Spółka FoodCare ma powody do zadowolenia. Dlaczego? 5 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy oddalił wnioski o unieważnienie znaków towarowych zgłoszonych przez tę spółkę. UP stwierdził, że nieuzasadnione są zarzuty działania w złej wierze. Chodzi o znaki BLACK TIGER oraz WILD TIGER.

FoodCare walczy o Tigera

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Kraj
PiS przeciwko Holland. „Prezydent Duda segreguje Polaków na podstawie oglądanych filmów”
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Kraj
Kampania wyborcza - podsumowanie
administracja
Wizy za łapówki. Kulisy afery w MSZ
Kraj
Macewy pod posadzką remizy koło Chełma
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Kraj
Elżbieta Witek o orędziu Tomasza Grodzkiego: Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi
Kraj
Irlandzki biznes Edgara K. Po co podejrzany w aferze wizowej założył spółkę w Wielkiej Brytanii?