Decyzja o zwolnieniu z obowiązku uczestniczenia we mszy została podjęta ze względu na "zagrożenie zdrowia oraz życia" w związku z koronawirusem.

Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji ("np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp."), a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych sprawujących nad nimi "bezpośrednią opiekę". W mszy nie muszą również uczestniczyć pracownicy służby zdrowia oraz osoby, które "czują obawę przed zarażeniem".

Czytaj także:
Polska i świat walczą z wirusem - relacja

Jak poinformowano, decyzja Archidiecezji Warszawskiej została podjęta w oparciu o wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.