Wprowadził je papież Jan XXII w 1317 roku, ale przygotowania do tego czynił już kilkadziesiąt lat wcześniej Urban IV. Stało się to pod wpływem objawień francuskiej zakonnicy bł. Julianny z Cornillon. W jej diecezji – Liege – Boże Ciało obchodzono już w 1246 roku. Szczególna cześć oddawana tego dnia eucharystii miała być zadośćuczynieniem za jej znieważanie i za błędy heretyków oraz uczczeniem ustanowienia przez Jezusa sakramentu eucharystii w Wielki Czwartek.

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało obchodzono w diecezji krakowskiej w 1320 roku, a dopiero 100 lat później w całym kraju. Procesje eucharystyczne są późniejsze niż samo święto. Zostały rozpowszechnione w XV wieku.

Zwyczaj zatrzymywania się przy czterech ołtarzach i upraszanie pogody oraz odwrócenia klęsk żywiołowych wywodzi się z Niemiec. Od czasów reformacji procesje stały się rodzajem publicznego wyznania wiary w realną obecność Chrystusa w eucharystii. W Polsce w czasach zaborów przybrały one charakter demonstracji patriotycznych.