Świętej pamięci Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, kardynał, a potem papież Jan Paweł II, był nie tylko cenionym w skali świata duszpasterzem i ważnym filozofem, ale przede wszystkim jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Nam Polakom, a szczególnie tym z demokratycznej opozycji, dodawał skrzydeł podczas kolejnych wizyt w Polsce rządzonej przez komunistów. Zawsze będziemy jego dłużnikami. Jan Paweł II odegrał niezwykle ważną rolę w wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że Polacy mogą dziś cieszyć się wolnością i demokracją, a Polska stała się pełnoprawnym uczestnikiem cywilizacji Zachodu, członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej. Odkrywane stopniowo przez historyków znaczenie jego kontaktów z przywódcami świata zachodniego pokazuje, jak ważną rolę odegrał w historycznym przełomie końca lat 80., który doprowadził do upadku Związku Sowieckiego i wyzwolenia Europy Środkowej. Pod wieloma względami jego pontyfikat był przełomowy. Rozpoczął bezpośrednie masowe spotkania z ludźmi, poruszając zawsze najistotniejsze problemy krajów, które odwiedzał. Dawał nadzieję i mobilizował do działania. Wprowadził zupełnie inną wrażliwość w kontaktach z przedstawicielami innych wyznań, nowe spojrzenie na rolę i miejsce kobiet w społeczeństwie.

Tymczasem watykański raport dotyczący kardynała McCarricka wykorzystywany jest do potępienia całego pontyfikatu i historycznej roli Jana Pawła II. Dominikanin Maciej Zięba, również uczestnik demokratycznej opozycji w PRL, podkreśla, że raport dowodzi, że nie można polskiemu papieżowi zarzucić tuszowania pedofilii, choć równocześnie przyznaje, że nominacja dla tego amerykańskiego duchownego była błędem. To właśnie Jan Paweł II rozpoczął walkę z pedofilią w Kościele. Ale dopiero rozpoczął. Zjawisko tolerowania pedofilii w Kościele winno zostać wnikliwie zbadane zarówno przez władze kościelne, jak i cywilne. Odpowiedzialni za to powinni być ukarani.

Stwierdzamy jednak z całą stanowczością, że deprecjonowanie wszystkich jego zasług jest nieporozumieniem. Historyczna rola Jana Pawła II dla Polski i świata jest bezdyskusyjna.

Lista sygnatariuszy

Jacek Ambroziak
Jerzy Borowczak
Jan Ciesielski
Jan Dworak
Przemysław Fenrych
Grzegorz Grzelak
Aleksander Hall
Stanisław Handzlik
Bogdan Lis
Jan Lityński
Jerzy Łuczak
Andrzej Milczanowski
Edward Nowak
Jerzy Osiatyński
Piotr Polmański
Krzysztof Pusz
Małgorzata Rybicka
Mirosław Rybicki
Henryk Sikora
Grażyna Staniszewska
Jacek Taylor
Mieczysław Ustasiak
Ewaryst Waligórski