Konferencja naukowa „Prawo i Kościół”

15 kwietnia w Akademii Katolickiej w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo i Kościół”.

Publikacja: 10.04.2024 13:46

Kościół

Kościół

Foto: Marian Zubrzycki

Zaplanowanych jest sześć sesji plenarnych, w czasie których zostaną zaprezentowane referaty naukowe. W rozpoczęciu konferencji weźmie udział prof. Andrzej Szeptycki, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszej sesji plenarnej (godz. 10-11.45) będzie przewodniczył ks. prof. Tomasz Jakubiak. Wygłoszone zostaną następujące referaty : dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński) – „Kościół katolicki w prawodawstwie Unii Europejskiej i państw członkowskich - wybrane zagadnienia”, prof. Antoni Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski) i ks. Jarosław Młot (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Czyn zabroniony według prawa karnego kanonicznego i prawa karnego państwowego polskiego. Pola wspólne, odrębności oraz ich znaczenie w sferze procesowej”, ks. prof. Wojciech Góralski (Akademia Mazowiecka w Płocku) – „Gravis defectus discretionis iudicii (kan. 1095, n. 2 KPK) w najnowszym orzecznictwie rotalnym”.

Czytaj więcej

Tomasz Krzyżak: Franciszek ostro o aborcji. W przemówieniu do Polaków

Prawo procesowe, oświatowe i cywilne

Drugiej sesji zatytułowanej „Prawo procesowe” (12.15-14) będzie przewodniczył ks. prof. Ryszard Sztychmiler (Korpus Adwokatów Kościelnych). Będzie można usłyszeć wystąpienia : dr hab. Justyny Krzywkowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku) – „Prawo strony do swobodnego wyboru adwokata w sądzie kościelnym – rzeczywistość czy fikcja?”, ks. dr Rafała Dappa (Uniwersytet Śląski) – „Współpraca ze świeckim wymiarem sprawiedliwości w kontekście wskazań przekazanych przez Nuncjaturę Apostolską w grudniu 2021 roku”, ks. Łukasza Szymanowskiego (Uniwersytet Navarra w Pampelunie) – „Odpowiedzialność w przepisach prawa państwowego i kanonicznego członków Kościoła łacińskiego za przestępstwa popełnione przeciwko VI przykazaniu Dekalogu z małoletnimi (wykorzystanie seksualne)”, Tomasza Krzyżaka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Prawo do informacji o postępowaniach kanonicznych w sprawach contra sextum” oraz Piotra Surewicza (Akademia Katolicka w Warszawie) – „Pojęcie i istota dowodu w świetle Kodeksu prawa kanonicznego i Kodeksu postępowania karnego”, ks. Adriana Redzynia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – „Proces małżeński skrócony przed biskupem w orzecznictwie polskim (2015-2023)”.

Trzeciej sesji pod tytułem „Prawo oświatowe i cywilne” (godz. 12.15-14) będzie przewodniczył dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński). Zaprezentowane zostaną wystąpienia : ks. prof. Mieczysława Różańskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku) - „Prawne podstawy nauczania religii w polskiej szkole w XX wieku”, dr Igora Kilanowskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Zapewnianie jakości kształcenia w seminariach duchownych Kościoła katolickiego w Polsce. Stan de lege lata wnioski de lege ferenda”, ks. dr Krzysztofa Mielnickiego (Akademia Katolicka w Warszawie) - „Nadzór nad nauczaniem religii w szkole z perspektywy diecezjalnego wizytatora katechetycznego”, Mikołaja Mireckiego (Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides UWM) – „Konstytucyjne i międzynarodowe gwarancje prawne wychowania dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców w kontekście wolności sumienia i religii”, Kajetana Rajskiego (Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”) - „Kościół jako polityczny wychowawca narodów. Cywilizacja łacińska a Kościół według teorii prof. Feliksa Konecznego”, dr Krystyny Ziółkowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - „Pracownicze i niepracownicze zatrudnienie w Kościele katolickim”, ks. dr Grzegorza Gura (Uniwersytet Opolski) - „Cywilnoprawne aspekty posługi egzorcysty obrządku rzymskokatolickiego”.

Czytaj więcej

Biskup Marek Mendyk wygrał proces o zniesławienie

Historia, filozofia i teologia prawa

Sesji czwartek pod tytułem „Historia, filozofia i teologia prawa” (12.15-14)  będzie przewodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (Akademia Mazowiecka w Płocku).

Referaty zaprezentują : ks. dr Henryk Witczak (Akademia Katolicka w Warszawie) – „Diecezja włocławska - powstanie i etapy organizacyjne”, Yevheniia Virlych (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) - „Ulica Katolicka w Chersoniu: historia nazwy i jej powrót w 2023 roku”,  ks. dr Andrzej Tulej (Akademia Katolicka w Warszawie) - „Realizacja celów statutowych Dzieła Świętego Jakuba Apostoła w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy”, ks. dr Mateusz Wyrzykowski (Akademia Katolicka w Warszawie) - „Pouczenie Kościoła w Rzymie o właściwej relacji chrześcijan do prawa (Rz 10,1-21)”, ks. dr Adam Fabiańczyk - „Synodalność i kolegialność w sprawowaniu władzy kościelnej. Czy normy kodeksowe podążają za teologią?”, Anna Gajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Salus animarum jako myśl św. Tomasza z Akwinu i najważniejszy cel prawa kanonicznego”.

Sesji piątej pod tytułem „Prawo rodzinne i sakramentów” (15.10-16.50) przewodniczy ks. prof. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku).

Będzie można wysłuchać referatów: ks. prof. Ryszarda Sztychmilera (Korpus Adwokatów Kościelnych) - „Ochrona małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym a gender”, dr Moniki Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - „Niezgodność płci według ICD-11 w kontekście małżeńskiego prawa kanonicznego”, ks. prof. Tomasza Jakubiaka (Akademia Katolicka w Warszawie) - „Rozgrzeszanie osób żyjących w nowych związkach niesakramentalnych”, ks. dr Vitaliya Gorbatykha - „Przeszkoda pokrewieństwa duchowego w Kodeksie Justyniana i nomokanonach Chrześcijańskiego Wschodu”, Bartłomieja Hamadyka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - „Wpływ braku katechezy przedślubnej na trwałość małżeństwa na przykładzie wybranych spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej”, Małgorzaty Łuczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Zmiana danych metrykalnych na przykładzie ksiąg ochrzczonych parafii personalnych w Ordynariacie Polowym w Polsce”, Adama Pąsieka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Czego wierny świecki może oczekiwać od swojego proboszcza w przedmiocie przygotowania i udzielania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego?”.

Prawo karne i międzynarodowe

Sesji szóstej „Prawo karne i międzynarodowe” (15.10-16.50) będzie przewodniczył prof. Paweł Kaleta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Referaty zaprezentują : ks. dr Krzysztof Kiełpiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu) - „Kara latae sententiae w świetle obowiązujących przepisów KPK. Analiza historyczno - prawna”, ks. prof. Paweł Kaleta (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - „Powrót do przestępstwa w prawie kanonicznym i polskim a skuteczność karania jako narzędzie zapobieżenia ponownym przestępstwom”, ks. dr Marcin Kołodziej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Instytucja przedawnienia w kanonicznym prawie karnym”, Adrian Thrun (Uniwersytet Warszawski) - „Zarzuty wobec Konkordatu z perspektywy 30 lat od jego podpisania”, ks. Sebastian Kąkol (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Edykt Mediolański, Dekrety Teodozjańskie i Donacja Konstantyna jako podwaliny budowania relacji Państwo-Kościół”, ks. dr Yauhen Vintou (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Państwo a Kościół katolicki na Białorusi: Ewolucja relacji prawnych w czasach post - sowieckich”,  ks. dr Rafał Kaniecki (Kuria Biskupia Ordynariatu Polowego) - „Konstrukcja prawna Dekretu ogólnego o strukturze duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w Polsce”.

Konferencja odbędzie się w budynku Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Joanneum (ul. Dewajtis 3, Wejście A) w godzinach godz. 10–17. Wstęp jest wolny.

Zaplanowanych jest sześć sesji plenarnych, w czasie których zostaną zaprezentowane referaty naukowe. W rozpoczęciu konferencji weźmie udział prof. Andrzej Szeptycki, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszej sesji plenarnej (godz. 10-11.45) będzie przewodniczył ks. prof. Tomasz Jakubiak. Wygłoszone zostaną następujące referaty : dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński) – „Kościół katolicki w prawodawstwie Unii Europejskiej i państw członkowskich - wybrane zagadnienia”, prof. Antoni Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski) i ks. Jarosław Młot (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Czyn zabroniony według prawa karnego kanonicznego i prawa karnego państwowego polskiego. Pola wspólne, odrębności oraz ich znaczenie w sferze procesowej”, ks. prof. Wojciech Góralski (Akademia Mazowiecka w Płocku) – „Gravis defectus discretionis iudicii (kan. 1095, n. 2 KPK) w najnowszym orzecznictwie rotalnym”.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Komentarze
Sprawa ks. Michała O. Zła nie wolno usprawiedliwiać dobrem
Kościół
Spanie z księdzem, stworzenie sekty. Analiza decyzji kard. Kazimierza Nycza w głośnej sprawie
Kościół
Nie żyje ks. Roman Kneblewski. Słynący z kontrowersji duchowny miał 72 lata
Kościół
Ofiary pedofilii w Kościele mówią „dość”. Żądają zawieszenia szefa polskiego Episkopatu
Kościół
Spanie z księdzem, stworzenie sekty. Watykan zajmie się katolicką wspólnotą spod Warszawy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?