Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 273

Papież przemawiał do tysięcy ludzi na placu św. Piotra podczas swej cotygodniowej audiencji generalnej. - Módlmy się o pokój na świecie i o zakończenie wszystkich konfliktów, pamiętając szczególnie o straszliwych cierpieniach umiłowanego i udręczonego narodu ukraińskiego - powiedział Franciszek. - Myślmy o udręczonej Ukrainie - dodał.

- W tę sobotę przypada rocznica straszliwego ludobójstwa, Hołodomoru, zagłady przez głód w latach 1932-33, który został sztucznie spowodowany przez Stalina - mówił papież.

Czytaj więcej

Mer Lwowa: Gdyby były Patrioty i śmigłowce, wojna skończyłaby się w tydzień

- Módlmy się za ofiary tego ludobójstwa i módlmy się za tak wielu Ukraińców - dzieci, kobiety, ludzi starszych, młodzież - którzy dziś cierpią w wyniku męczeństwa agresji - apelował Franciszek.

Wielki Głód (Hołodomor) to klęska głodu z lat 1932-33, sztucznie wywołana przez władze ZSRR, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy wschodniej i środkowej.

Głód został wywołany poprzez przymusową kolektywizację rolnictwa oraz ściąganie przez władze od chłopów nieodpłatnych dostaw produktów rolnych. W listopadzie 1932 r. ustanowiono system, zgodnie z którym wsie, które nie wykonały planowych dostaw, miały oddać ich piętnastokrotność.

Liczbę ofiar Wielkiego Głodu szacuje się na 6-10 milionów, z czego ponad 3 mln na terytorium Ukraińskiej SRR.

Papież Franciszek kolejny raz publicznie wspomniał o sytuacji na Ukrainie. W październiku apelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o "zatrzymanie spirali przemocy i śmierci"