"Przez wstawiennictwo Patrona Polski będziemy więc prosić o poszanowanie Bożego ładu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie. Chcemy również dziękować za otrzymane dary, szczególnie za łaskę Światowych Dni Młodzieży i uroczysty akt przyjęcia Chrystusa, jako naszego Króla i Pana" – napisał w liście do wiernych abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona Polski rozpoczną się modlitwą przy jego grobie na Wawelu.

O godz. 9 wierni wyruszą w procesji z relikwiami św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Zwyczaj ten ma miejsce co roku w pierwszą niedzielę oktawy uroczystości patronalnej św. Stanisława, która przypada 8 maja.

Ojca Świętego będzie reprezentował nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Mszy św. koncelebrowanej na Skałce będzie przewodniczył i wygłosi homilię metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

"W litanii ku czci św. Stanisława nazywamy Go Ojcem i Opiekunem całej Ojczyzny, a także Patronem we wszystkich potrzebach. Jest On również patronem ładu moralnego w Polsce" – przypomina metropolita krakowski.

Podkreśla, że ten patronat, jak nauczał św. Jan Paweł II, łączy się przede wszystkim z uznaniem powszechnie obowiązującego autorytetu prawa moralnego, prawa Bożego.

"To prawo jest normą moralności, jest także kryterium podstawowej wartości człowieka i podstawowym warunkiem porządku społecznego. Przez wstawiennictwo Patrona Polski będziemy więc prosić o poszanowanie Bożego ładu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie" – podkreśla abp. Jędraszewski.

Zaapelował do wiernych o jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława. "To będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec Boga, który jest bogaty w Miłosierdzie. Naśladując przykład świętych – Stanisława i Jana Pawła II, postępujmy drogą świętości, dając odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła" – tłumaczy metropolita krakowski.

W uroczystościach ku czci św. Stanisława biorą udział przedstawiciele duchowieństwa, wyższych uczelni, radnych miejskich, bractw, delegacje w strojach ludowych z różnych zakątków Małopolski i liczni wierni z Krakowa i okolic. W procesji tradycyjnie uczestniczą członkowie Episkopatu Polski.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

"Proszę, aby w procesji były reprezentowane wszystkie dekanaty i wspólnoty parafialne archidiecezji krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury, przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta, władz państwowych i samorządowych. Zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa i archidiecezji" – dodaje metropolita.

W procesji niesione są relikwie świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej, m.in. św. Brata Alberta, św. Faustyny, św. Jacka, św. Floriana, a od ubiegłego także relikwie franciszkańskich męczenników z Peru i Ugandy - o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Do najcenniejszych należą relikwie głowy św. Stanisława i corocznie przywożone przez członków gnieźnieńskiej kapituły katedralnej relikwie św. Wojciecha.

Po zakończeniu uroczystości na Skałce procesja powtórnie się formuje i wraca na Wawel. Niesione w procesji relikwie zostają zaniesione do katedry, gdzie przy „Ołtarzu Ojczyzny" wierni śpiewają hymn „Ciebie Boga Wysławiamy".

Święty Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim w latach 1072-1079. Zginął śmiercią męczeńską, skazany przez króla Bolesława Śmiałego na śmierć przez rozczłonkowanie.

Obok św. Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - św. Stanisław jest pierwszorzędnym patronem Polski. Procesje z relikwiami św. Stanisława odbywają się od czasu jego kanonizacji, która miała miejsce w 1253 roku.