W jej skład wchodzi dwanaście osób, które stawiają sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową.

Podczas wirtualnej inauguracji członkowie Wspólnoty przypomnieli, że „w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami mordów na masową skalę: w Kambodży, Timorze Wschodnim, Jugosławii, Darfurze". Wspomnieli także o czystkach etnicznych wobec narodu Rohindża i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanej na mniejszości ujgurskiej w Chinach. Członkowie Wspólnoty Sumienia podkreślili, że masowe zbrodnie zawsze wyrastają na glebie nienawiści i „zobowiązali się przeciwstawić pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość".

„W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka - głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi" – oświadczyli członkowie Wspólnoty Sumienia podczas inauguracji.

Członkowie wspólnoty pochodzą z różnych środowisk, ale w Deklaracji Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku podkreślają, że chcą, aby ich „głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela." „Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy" – czytamy dalej w deklaracji.

W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii abrahamicznych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – oraz liderzy organizacji mniejszościowych: Imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), dr Ewa Jóźwiak (prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), Rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony żydowskiej), Mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), ks. prof. Henryk Paprocki (Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku), dr Sebastian Rejak (p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe), bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), rabin Michael Schudrich (Naczelny Rabin RP), prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodnicząca ze strony katolickiej), ks. prof. Andrzej Szostek (b. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998-2004).

Podczas inauguracji, Wspólnota Sumienia opublikowała pierwsze oświadczenie. W obliczu pandemii Covid-19 podkreślają, że przestrzeganie zaleceń lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym. W ich przekonaniu, szczepienia są najbardziej racjonalnym aktem odpowiedzialności wobec samego siebie i bliźnich.

„W naszym najgłębszym przekonaniu, odwołując się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk, „szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny". My, członkowie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku, zgłosiliśmy już chęć szczepienia przeciw COVID-19 i zachęcamy do tego naszych współobywateli. Wzywamy wszystkich, by – kierując się dobrem własnym i bliźnich – dokonywali racjonalnych wyborów, opartych na wiedzy i zaleceniach lekarzy i instytucji medycznych" – zaapelowali.