Dwa i pół roku po watykańskim szczycie na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich, w którym uczestniczyło ponad 180 biskupów, podobna konferencja odbędzie się w Warszawie. Weźmie w niej udział blisko 80 hierarchów, przełożonych zakonnych z Europy Środkowej i Wschodniej.

– Spotkanie ma umożliwić wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań oraz bliższą współpracę Kościołów w tej części Europy w zakresie zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu osób małoletnich – mówi ks. Piotr Studnicki, kierownik biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, które z ramienia polskiego Episkopatu współorganizuje konferencję.

Czytaj więcej

Michał Królikowski i Tomasz Terlikowski podczas prezentacji raportu Komisji Eksperckiej dotyczącego
Manipulacje i gwałty. Komisja publikuje raport w sprawie o. Pawła M.

Głównym organizatorem jest Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich (PCTM). Watykańska komisja początkowo planowała spotkanie na rok 2019, ale wtedy papież zdecydował o zaproszeniu hierarchów z całego świata do Rzymu.

Kościoły różnej prędkości

Spotkanie przełożono na rok 2020, lecz z kolei z powodu pandemii przesunięto na ten rok. – Już w 2017 r. stało się jasne, że zjawisko wykorzystywania seksualnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ma znacznie większy zasięg (niż wcześniej sądzono) i że nie ogranicza się do jednego kraju – tłumaczyła niedawno na łamach „Vatican News” prof. Hanna Suchocka, b. premier, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. – Ponadto właśnie ze względu na znaczenie Kościoła w Polsce, ale także z uwagi na liczbę spraw, które wyszły na jaw w kraju, postanowiono zorganizować spotkanie w Warszawie, jednak bez koncentrowania się wyłącznie na sytuacji w Polsce – zastrzegała.

To ostatnie nie jest jednak bez znaczenia. Od czasu emisji drugiego filmu braci Sekielskich, po zawiadomieniu abp. Wojciecha Polaka o możliwych zaniedbaniach bp. Edwarda Janiaka (ówczesnego biskupa kaliskiego), Stolica Apostolska prowadziła w odniesieniu do polskich biskupów co najmniej 16 postępowań wyjaśniających. Część wciąż trwa, dziesięciu hierarchów ukarano za zaniechania i tylko w jednej sprawie zarzuty oddalono.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Ten raport to wyrzut sumienia

Tego aspektu na konferencji pominąć się nie da, bo postępowań rzeczywiście jest sporo, ale jeśli spojrzeć na inne kraje w tej części Europy, to Polska w zakresie ochrony dzieci i młodzieży zrobiła ogromny postęp – mówi nam jeden z organizatorów konferencji. – W tej części Europy dobrze widać, że w tej tematyce mamy do czynienia z Kościołami różnych prędkości. Jedne są daleko w przodzie, inne jeszcze tej tematyki nie ruszyły – dodaje.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W konferencji będą brali udział przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.

Słuchać ludzi

Wykłady i panele będą się koncentrować wokół zagadnień: odpowiedzialność – rozliczalność – przejrzystość. Wśród prelegentów znaleźli się: przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich kard. Seán O’Malley, ks. prof. Tomáš Halík z Czech, prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp i sędzia Neville Owen – członkowie Papieskiej Komisji oraz współpracujący z PCTM prof. Paweł Wiliński.

Czytaj więcej

Dopiero gdy zmierzymy się z krzywdą pokrzywdzonych przez dominikanina Pawła M., gdy zobaczymy w nich
Lekcje ze skandalu u dominikanów

Przesłanie do uczestników skieruje też papież Franciszek. – Poza wysłuchaniem referatów uczestnicy będą pracować w grupach językowych, dzieląc się tym, jak wygląda kwestia ochrony małoletnich w poszczególnych krajach – opowiada ks. Studnicki. – Ważnym punktem konferencji będzie też wysłuchanie skrzywdzonych przez duchownych osób pochodzących z różnych krajów (m.in. o. Tarsycjusz Krasucki i kobieta, której tożsamość nie jest ujawniana). Spotkanie z tymi osobami bardzo często zmienia perspektywę patrzenia na problem. A zmiana mentalności jest bardzo potrzebna. W Kościele, ale też w całym społeczeństwie – podkreśla.

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej wzrasta społeczna i instytucjonalna świadomość problemów wynikających z seksualnego wykorzystywania dzieci. Podobnie dzieje się w Kościele. Nadal istnieje jednak głęboko zakorzeniona mentalność tajemnicy i nieufności, będąca spadkiem po komunistycznej przeszłości – zauważa prof. Suchocka. – Bardzo ważne jest, aby zostało to wzięte pod uwagę podczas konferencji – podkreśla.

Ojciec Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, podkreśla zaś, że istotna jest także wymiana doświadczeń między uczestnikami. – Mam nadzieję, że w tej kwestii zaistnieje w naszej części Europy jakaś szersza współpraca – stwierdza.

Konferencję, która odbędzie się w dniach 19-22 września, współfinansuje Fundacja Świętego Józefa KEP.