Urząd podaje, że w 2019 roku otrzymał ponad sto sygnałów od konsumentów, dotyczących parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi. Parkingami tymi zarządza między innymi spółka TD System.

Klienci zwracają uwagę na niejasne zasady korzystania z parkingu, złe oznakowanie a także skarżą się na to, że firma odmawia uznania reklamacji.

Jak wyjaśnia UOKiK, choć pierwsze 60 lub 90 minut parkowania (w zależności od lokalizacji parkingu) dla klientów sklepu jest bezpłatne, aby z tego skorzystać, trzeba pobrać bilet parkingowy z parkomatu i umieścić go za przednią szybą samochodu w dobrze widocznym miejscu. Jeśli klient sklepu tego nie zrobi, zarządca parkingu nalicza opłatę w wysokości 150 zł albo 90 zł.

Ze skarg wynika także, że parkingi są niewłaściwie oznakowane, przez co konsumenci nie wiedzą, że należy pobrać bilet. Często zdarza się też, że konsumenci drukują bilet, ale nie umieszczają go we wskazanym miejscu – na przykład zabierają go ze sobą. Ich reklamacja jest później rozpatrywana negatywnie, mimo że przesyłają firmie bilet i paragon ze sklepu. Firma jest nieugięta również w sytuacjach, gdy konsument zostawił bilet w samochodzie, ale ten przy zamykaniu drzwi zsunął się z deski rozdzielczej na podłogę. Zdarza się również, że zanim zdążą pobrać bilet i wrócić z nim do samochodu, obsługa parkingu wystawia wezwanie do zapłaty.

- Konsument nie może być wprowadzani w błąd. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy parking jest źle oznakowany i korzystający nie wie, czego się od niego wymaga. Oczekiwanie w takich sytuacjach płatności, zwłaszcza w dużej wysokości, jest nieprzyzwoite. Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. W postępowaniu zweryfikujemy pod tym kątem regulaminy i praktyki zarządcy parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd zaznacza, że na razie postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. UOKiK nie wyklucza kolejnych działań dotyczących parkingów przy innych sieciach.

Stanowisko sieci ALDI

Sklepy sieci ALDI, tak jak większość sklepów sieci dyskontowych, usytuowane są często w centrach miast,  w okolicach osiedli mieszkaniowych i biurowców. Znajdujące się przy nich parkingi są więc bardzo atrakcyjnymi miejscami na pozostawienie samochodu, nie tylko dla osób planujących zakupy, ale również dla tych, którzy poszukują miejsca parkingowego w innym celu. Właśnie dlatego, aby zagwarantować klientom sklepów ALDI miejsca parkingowe i komfort zakupów, wprowadziliśmy w styczniu ujednolicony system parkingowy w sklepach w całej Polsce. Parkingi przy sklepach ALDI obsługiwane są obecnie przez dwóch niezależnych operatorów i wszędzie obowiązują te same zasady korzystania z miejsc parkingowych. Zdecydowaliśmy się na współpracę z dwoma operatorami w zakresie obsługi parkingów - firmą APCOA TD SYSTEM.

Dzięki temu klienci naszych sklepów przyzwyczajają się do ustandaryzowanego sposobu funkcjonowania parkingów. W każdym sklepie ALDI objętym systemem parkingowym, pierwsza godzina postoju jest bezpłatna. Konieczne jest jednak wcześniejsze pobranie biletu z parkometru oraz umieszczenie go za przednią szybą w widocznym z zewnątrz miejscu. Jak wskazują wewnętrzne analizy sieci jest to optymalny czas potrzebny na zrobienie zakupów. Każda kolejna godzina podlega opłacie w wysokości 4 zł.

Równocześnie pragniemy podkreślić, że cały czas dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie udoskonalać funkcjonowanie naszego systemu parkingowego. Zależy nam na  tym, aby nasz system działał bez żadnych zastrzeżeń i zgodnie z regulaminem na rzecz naszych zmotoryzowanych klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w pierwszym etapie funkcjonowania nowych regulacji w sprawie parkingu, klienci nie muszą mieć co do ich funkcjonowania świadomości. Dlatego w pierwszym okresie obowiązywania nowych zasad, w przypadku ich naruszenia, obie firmy obsługujące parkingi ALDI wydawały jedynie upomnienia, bez naliczania dodatkowych opłat.

Co ważne, klienci sklepów ALDI w przypadku zastrzeżeń co do obowiązujących zasad, mają możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez podany w regulaminie adres mailowy i przesłać skan paragonu. We wszystkich sprawach związanych z kwestiami parkingowymi, pomocy klientom chętnie udziela Biuro Obsługi Klienta ALDI.

Zasady funkcjonujące na parkingach przy sklepach sieci ALDI poparte jest również stanowiskiem Polskiej Organizacji Parkingowej z dnia 21 października 2019 r. w sprawie opłat parkingowych pobieranych przy obiektach parkingowych sklepów dyskontowych. W swoim oświadczeniu organizacja wskazuje, że wprowadzenie ujednoliconego systemu parkingowego jest działaniem niezbędnym dla zapewnienia miejsc parkingowych dla klientów sieci dyskontowych.

Stanowisko sieci BIEDRONKA

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

W żaden sposób nie komentujemy publicznie naszych relacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednocześnie wyjaśniamy, że celem wprowadzenia parkingów z gwarantowanym okresem darmowego parkowania jest zapewnienie możliwości postoju naszym zmotoryzowanym klientom w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu i niewielkiej liczbie ogólnodostępnych miejsc postojowych. Decyzja o wprowadzeniu takich parkingów jest podejmowana po dokładnej analizie indywidualnych przypadków i obejmuje akcję informacyjną skierowaną do klientów danego sklepu