Do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości  docierają sygnały od pośredników,  przeciwko którym  kierowane są pozwy zarzucające  stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach pośrednictwa. Ich autorami są różne stowarzyszenia. W zamian za określone odstępne  taka organizacja skłonna jest zawrzeć ugodę i zrezygnować z podjęcia  dalszych kroków sądowych.

Zdaniem PFRN jest to działanie nieetyczne.  Wypacza sens rejestru klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konsumentów. Zamiast służyć konsumentom ułatwia zarobek nieuczciwym organizacjom.

Dlatego PFRN zwrócił się do rzecznika,  żeby podjął kroki w celu ukrócenia nieuczciwych pozwów.

PFRN zwraca  też uwagę, że  w rejestrze umieszczono  5499 postanowień uznanych za niedozwolone. Ta liczba uniemożliwia wnikliwe zapoznanie się z kwestionowanymi zapisami, a internetowy system wyszukiwania szwankuje.