Taka praktyka mogła mieć miejsce również w przypadku innych podmiotów na rynku paliw. Skargi na nią obywatele kierują do Rzecznika Praw Obywatelskich, więc musi on podjąć działania dla wyjaśnienia wątpliwości.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie cen rynkowych paliw wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwrócił się on do największych podmiotów na rynku o informacje i dane będące podstawą do kształtowania cen paliw. Dlatego RPO Marcin Wiącek postanowił poprosić Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego o informacje w sprawie działań, jakie UOKiK podjął w związku z opisywanymi przez ludzi praktykami.

- Niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta. Należy zauważyć, że wyżej opisana praktyka mogła narazić również przedsiębiorców na dodatkowe koszty ponoszone w związku z działalnością - pisze RPO.

Czytaj więcej

Orlen oskarżany o manipulowanie cenami paliw