Jak informuje RF, istotą tego kredytu było zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez klienta, natomiast wypłata kwoty kredytu była dokonywana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy lub pośrednika kredytowego. Firma oferująca sprzedaż pomp ciepła przejęła środki wypłacone z zaciągniętego przez klienta kredytu, zaś towaru i usługi montażu nie dostarczyła. Wystąpiła natomiast do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej

Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” od nowego roku

W konsekwencji klienci pozostali z kredytami do spłaty i w stosunku do nich banki podejmują działania windykacyjne. A niejednokrotnie kredytobiorcami są osoby osiągające niskie dochody.

Rzecznik Finansowy apeluje o ostrożność w zawieraniu tego typu umów. Osobom bezpośrednio pokrzywdzonym tym procederem zaleca:

– niezwłoczne złożenie reklamacji do Banku oraz pośrednika kredytowego, zaś po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego (nieuwzględnieniu reklamacji) nadesłanie  do Rzecznika Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania interwencyjnego;

– rozważenie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Rzecznik Finansowy informuje także, iż aktualnie trwa analiza nadesłanych skarg i wniosków. O swoich działaniach będzie informował na bieżąco.

- Mając na uwadze różne stany faktyczne, pomimo ich podobieństwa, nie sposób wskazać jednego modelowego sposobu rozwiązania sprawy - informuje Biuro RF.