Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Kraków - Katowice chce po raz kolejny podnieść opłaty za przejazd. W tym celu spółka wysłała wniosek do GDDKiA o zmianę stawek opłat.

Według planu opłata za przejazd dla aut osobowych ma wzrosnąć z 13 do 15 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 3 kwietnia. W komunikacie spółka poinformowała, że planuje utrzymanie stawek preferencyjnych dla transakcji automatycznych (A4Go, Telepass, videotolling) dla pojazdów kategorii 1. Tu cena ma wzrosnąć z 10 do 13 zł.

Czytaj więcej

Za przejazd autostradą A4 znów zapłacimy więcej. Stalexport chce podnieść opłaty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział w środę, że zwróci się o wyjaśnienia do zarządcy autostrady. Przede wszystkim chce zweryfikować, czy w tym przypadku ceny się są nadmiernie wygórowane. - W pierwszej kolejności chcemy zatem dowiedzieć się m.in. jakie są przyczyny dokonywanej podwyżki, jak przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak realizował to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych prac remontowych wpływa na poziom cen oraz świadczoną usługę - głosi komunikat UOKiK.

Jak zaznaczono, postępowanie wyjaśniające zawsze prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy.

UOKiK przypomina, że stawał już w obronie kierowców płacących za przejazd autostradą A4. W wydanej w kwietniu 2008 r. decyzji stwierdzono, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska nie miała prawa pobierać pełnej opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała w całości standardu tego typu drogi. Trwające od stycznia do września 2007 roku prace remontowe na odcinku jezdni spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu. W szczytowym momencie na blisko 1/3 długości trasy pomiędzy punktami poboru opłat występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni, a w konsekwencji czas przejazdu znacznie się wydłużył. Na Stalexport Autostradę Małopolską została nałożona kara finansowa w wysokości 1,3 mln zł. Decyzję potwierdziły sądy kolejnych instancji.