Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek roczne sprawozdanie w sprawie systemu Safety Gate - unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Sprawozdanie obejmuje ostrzeżenia zgłoszone w 2021 r. oraz związane z nimi działania podjęte przez organy krajowe.

W 2021 r. organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa wymieniły za pośrednictwem systemu 2142 ostrzeżenia. Po raz pierwszy największą liczbę ostrzeżeń zgłoszono w kategorii „pojazdy silnikowe”, a kolejne miejsca zajęły „zabawki” oraz „urządzenia i sprzęt elektryczny”. Jeżeli chodzi o pojazdy silnikowe, podjęte działania dotyczyły głównie przypadków wycofania z rynku po wykryciu problemów technicznych, podczas gdy w przypadku zabawek skoncentrowano się na obecności niebezpiecznych chemikaliów, a także baterii guzikowych. Ponadto najczęściej zgłaszano problemy dotyczące elektrycznych urządzeń i sprzętu związane z narażeniem części czynnych i kwestiami przegrzania.

W związku z trwającą pandemią, działania w zakresie nadzoru obejmowały szereg produktów związanych z COVID-19. Wiele ostrzeżeń dotyczyło środków ochrony indywidualnej, a w szczególności masek. Pięcioma najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami były uszkodzenia ciała, chemikalia, pożar, udławienie i porażenie prądem. W sumie za pośrednictwem systemu Safety Gate przekazano 4 965 zawiadomień uzupełniających, z których wynika, że państwa członkowskie ściśle monitorują ostrzeżenia i często podejmują działania następcze w formie dodatkowych środków wprowadzanych w ich własnych krajach.

Czytaj więcej

Ładowarki i zasilacze - kontrolerzy zakwestionowali prawie wszystko

Ze sprawozdania wynika, że w 2021 r. wzrosło wykorzystanie sieci systemu wczesnego ostrzegania w 30 państwach uczestniczących (UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), dzięki czemu konsumenci byli chronieni przed produktami niebezpiecznymi.

W związku ze zmianą wzorców konsumpcji i wzrostem znaczenia internetowych platform handlowych opracowywane są również nowe instrumenty, aby lepiej chronić konsumentów dokonujących zakupów przez internet i usuwać niebezpieczne produkty z rynku. Zgodnie z tymi celami Komisja uruchomiła 25 kwietnia nowe narzędzie nadzoru elektronicznego (zwane „robotem internetowym”), które pomoże organom krajowym w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate.

- Po raz kolejny system Safety Gate okazał się istotnym narzędziem pozwalającym chronić konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. Jestem dumny z ciągłej modernizacji i wzmacniania tego systemu. Bardzo ważne jest, aby system Safety Gate był dostosowany do nowego środowiska konsumenckiego. W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostanie on skutecznym narzędziem jednolitego rynku, chroniącym konsumentów w każdych okolicznościach. System ten odegrał istotną rolę w zapewnieniu, by sprzęt wykorzystywany w walce z pandemią spełniał najwyższe standardy - powiedział Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości i konsumentów.

System Safety Gate od 2003 r. umożliwia państwom UE/EOG, Zjednoczonemu Królestwu (Irlandii Północnej) i Komisji Europejskiej szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań następczych i wycofanie produktów z rynku.

Komisja zarządza ogólnodostępną stroną internetową systemu Safety Gate, która posiada nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający proces powiadamiania. Strony są tłumaczone na wszystkie języki UE (w tym na język irlandzki od 2022 r.), islandzki i norweski. Przedsiębiorstwa mogą również korzystać z portalu Business Gateway, aby szybko i skutecznie informować organy krajowe o obawach związanych z bezpieczeństwem produktu, który wprowadziły do obrotu.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Kolejnym działaniem w zakresie ochrony konsumentów jest system dobrowolnych zobowiązań do zapewnienia bezpieczeństwa produktów - Product Safety Pledge, który określa konkretne dobrowolne działania platform handlowych służące usuwaniu ofert produktów niebezpiecznych. Umowę o współpracy z państwami członkowskimi w celu usuwania niebezpiecznych produktów ze swoich stron internetowych podpisało dotąd jedenaście internetowych platform handlowych: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy i Joom. Dostępne jest również najnowsze sprawozdanie z postępu prac dotyczące Product Safety Pledge.