Ostrzeżenie dotyczy partii numer 406922 produktu o nazwie "Kiełbasa wiejska pieczona" z datą minimalnej trwałości: 20.04.2022, wyprodukowanej przez Zakład Mięsny CHABURA Sp. z o.o. Sp. K., Rylowa 2, 32-820 Szczurowa.

GIS informuje, że w próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Są to substancje rakotwórcze.

Benzo(a)piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - substancji emitowanych w trakcie spalania drewna iglastego, przez rury samochodowe, piece kotły, a także podczas palenia  papierosów. To jedne z najbardziej toksycznych składników smogu.

GIS nie zaleca spożywania produktu z zakwestionowanej partii.

materiały prasowe GIS

Producent kiełbasy poinformował odbiorców o zakwestionowaniu partii produktu i rozpoczął proces jej wycofywania  z rynku. Wdraża też działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produkcie gotowym.

Działania podejmowane przez producenta nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku.

Czytaj więcej

GIS ostrzega przed produktami marki Kinder. Wykryto Salmonellę