Tak uznała Komisja Etyki Reklamy rozpatrując skargę konsumenta skierowaną przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. (sygn. K/85/16).

- Reklama przedstawiająca kobietę z zasłoniętymi oczami, która po zdjęciu opaski zaskoczona i zdumiona efektem użytego odświeżacza powietrze wypowiada słowo "Jezus", godzi w moje uczucia religijne - podniósł w skardze konsument.

Arbiter-referent wniósł m.in. o uznanie spotu za sprzeczny z art. 4 Kodeksu etyki reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na przekonania religijne.

Spontaniczna wypowiedź

- Reklama przedstawia prawdziwą reakcję konsumentki, która brała udział w tzw. „eksperymencie na żywo". Jej wypowiedź w żadnym stopniu nie została zmodyfikowana. Jest to spontaniczna reakcja na sytuację w której konsumentka się znalazła. Ponadto osoba ta udzieliła Procter & Gamble zgody na publikację wizerunku oraz nagranej wypowiedzi - wyjaśniła spółka w pisemnej odpowiedzi na skargę.

- Reakcja ta pokazuje słownictwo, które często jest potocznie używane w podobnych sytuacjach - dodała skarżona spółka.

W jej ocenie nie doszło tutaj ani do publikacji treści dyskryminujących ze względu na przekonania religijne, ani też naruszających dobre obyczaje czy też poczucie odpowiedzialności społecznej. Skarżonej reklamie nie można zatem zarzucić naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Bez dyskryminacji

Również Komisja Etyki nie dopatrzyła się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm kodeksu zarzucanych przez skarżącego.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zespół orzekający uznał, że była ona prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii zespołu spot nie zawierał także treści dyskryminujących ze względu na przekonania religijne.

Uchwała KER z dnia 23 listopada 2016 roku (nr ZO 90/16)